Образованието е най-ценното богатство


Категория на документа: Психология


 Великотърновски университет "Св.Св Кирил и Методий"

Есе

на тема:

"Образованието е най-ценното богатство"

Образованиетто е целенасочена дейност на специализирани институции, чрез които обществото предава на новите поколения значими знания, професионални умения, културни норми и ценности....

Образованието-толкова важно и необходимо,а така потъпкано и не на ниво напоследък,както всъщност и почти всичко друго в нашата страна.Всичко което е истински ценнокакто е образованието.Нима никой не си дава сметка от какво значение е да бъдем образовани?
Образованието-основата върху която се изгражда всичко красиво и стойностно.
Без образование,човекът е нищо,та нали то е най-висшата ценност отваряща ни много врати към себе си и към другите в интелектуален и в духовен аспект в процеса на нашето изграждане като пълноценни хора и личности.Образованието ни дава нови знания,то е в основата на великите идей,нивото на образование е важно за всеки отделен човек, за неговия потенциал, възможности за развитие и шансове за успех.
С оглед на ситуацията в България обаче,много хора си задават въпроса:"Струва ли си да се инвестира в образованието,след като то не се цени."аз казвам "ДА",защото всеки път водещ към развитието и изграждането ни като личности си струва,колкото и да ни е струвало това.
Всеки образован човек имащ богата обща култура е по-уверен в себе си и смело отстоява позициите си,като не позволява да бъде манипулиран от другите,а се доказва пред себе си и пред света.
Удовлетвореноста от знанията,които придобиваме в процеса на образованието постоянно ни води към развитие и усъвършенстване.Образовайки се ние откриваме нови,непознати досега събития, трупаме знания,развиваме интелекта си и вървим към успеха и осъществяването на мечтите си.Образованието е най-ценното богатство,защото то ни прави по-свободни,а няма нищо по-красиво и важно от свободата.Образованието не е само времето прекарано в училище,то е процес които трябва да извършваме цял живот научавайки все по-нови неща.С доброто образование през целия живот се решават не само икономически, но и изключително сериозни социални проблеми, които се свързват предимно с професионалната реализация на хората на средна и по-висока работоспособна възраст.Образованието ни показва и разкрива всичко-независимо дали става дума за някое светско събитие,защото образованието се влияе и от обществото и медиите или за нашите обноски,поведение,тактичност спрямо другите,все ценности необходими ни за пълноценния живот.Образованието също е много важен фактор определящ качеството на живота ни и нашата конкурентноспособност.Образованието е безценна и незаменима инвестиция за цял живот,то е път към светлината,сигурност и благодат...затова всички трябва да се отнасяме с респект и уважение към образователните институции,да ценим преподавателите,които ни даряват с най-безценния дар-знанието и винаги да се стремим да вървим напред дори и самообразовайки се.

Ще завърша с една мисъл на прекрасната личност с богата душевност-Хелън Келър,която казва:"Най-добрият резултат от образованието е Толерантността",а аз ще добавя,че дори ако някои се е научил само на това,благодарение на образованието е постигнал много....

Изготвил:Цеко Горанов-фак.№664/ПСЗ

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Образованието е най-ценното богатство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.