Образованието е най-ценното богатство


Категория на документа: Психология


Великотърновски университет " Св.Св. Кирил и Методий"

Философски факултет
Катедра " Психология"

Научно есе за семестриален изпит на тема :

Образованието е най - ценното богатство...

Изготвил:

Нина Милкова Петкова
2 курс Психология
Факултетен номер : 1003 - ПС

Светът, такъв, какъвто го познаваме днес е динамичен, свръх-технологичен и модерен. Оглеждайки се наоколо, откриваме колко брилянтна е човешката мисъл. Архитектурните шедьоври, технологичните иновации и научните открития са само малка част, която свидетелства за необятните възможности на ума. За да достигне днешния си вид, Светът е преминал дълъг път на развитие и промени. Още от Древността жаждата за прогрес е акумулирана от знанието и образованието. Великите открития, отговорни за еволюцията на човечеството са предопределени от добро образование и стабилни знания.

Американският специалист и автор на книги по теория на управлението и бизнес мениджмънт Питър Дракър е казал : "Ако си мислите, че образованието е скъпо, пробвайте с невежеството" Невежеството винаги излиза скъпо. Невежият човек няма перспективи и стремеж към усъвършенстване! Съществува, а не живее... интересува се единствено от задоволяване на физиологичните си потребности и нищо друго. Най-голямата ценност се явяват парите, които могат да осигурят до едно сравнително спокойно съществуване. Подобно на блатото - застояло, мръсно , а в него - жаби!

Ако невежеството е блатото в човешката екзистенция, то знанието и образованието могат да се метафоризират със златото - Красиво, ценно и не всеки може да си го позволи. Американският философ и реформатор в образованието Джон Дюи добре описва значението на образованието със следната мисъл : "Образованието не е подготовка за живота - то е самият живот."

Придобитите знания, в следствие на образованието дават нови хоризонти на личността. Ученолюбивият ученик днес е добър майстор утре! Стремежът към образование е характеристика на силната личност, която преоткрива Света всеки ден. Образованият човек може да отстоява позициите си и да бъде продуктивен за себе си и за социума.В същото време притежава достатъчно знания, за да оцени и да приеме различни гледни точки. Той е желан кандидат в пазара на труда. Именно това прави образованието ценно не само в личностен аспект, но и в социално-икономически.

Още в епохата на Ренесанса образованието е било много високо ценено. Право на образование са имали само представители от най-висшите съсловия на обществото. То е било считано като привилегия, която не всеки е могъл да си позволи. Образованите хора са можели не само да усвояват ценни знания, но и да влизат в ръководни военни и политически постове.

Днешното общодостъпно образование, в миналото се е смятало за лукс. Именно затова златото в човешката екзистенция е образованието. То е ценен дар, който свободно е предоставен на всеки от нас, а ние трябва само да положим старание, воля и мотивация, за да черпим от благата му. Неслучайно народът е казал " С труд и постоянство всичко се постига". Получавайки качествено образование, личността не просто съществува, а живее качествено и продуктивно.

За никого не е тайна,че има доста проблеми в българската образователна система. Не само във висшите учебни заведения, но и в гимназиите и началните училища. Постепенно в учениците заляга разбирането за системно учене, а не за проблемно такова. Така неминуемо въображението и любопитството им закърняват. Прекалената взискателност от страна на учителите,за учебни дисциплини, които не представляват интерес за всеки, превръщат учениците в "специалисти по всичко". Опитите за тясно специализирани паралелки са доста примитивни и има още какво да се желае в тази насока.Съществуват и редица други проблеми, като непосещаване на учебни часове, липса на санкции при нарушаване на правилата, незачитане на учителя като авторитет и т.н. "Затъпяване: скритата цел на държавното образование" от американският учител Джон Гатоу е книга, която описва много проявления, които наблюдаваме в българското държавно училище.

Абстрахирайки се от тези проблеми, има и поводи за гордост в образованието ни. Призовите места на български ученици в световни олимпиади по математика, физика, химия и други, признатите в цял Свят учени, прекрасните млади студенти и още много примери за това,че не всичко е загубено. Заради такива положителни примери си заслужава да се работи в посока реализация на младите образовани хора в България.

В Западна Европа, държавите инвестират много в своето образование, защото знаят, че това е най-ценният им ресурс. Те влагат средства за оптимизиране на системата с цел, подобряване на качеството на преподаване, материалната база и репутацията на учебното заведение. Системите за прием на студенти са безкомпромисни и екипи от педагози и психолози оценяват не само академичния успех на потенциалните студенти, но и техните личностни качества. Ако искаме да впрегнем огромния си потенциал, трябва да се научим да ценим образованието и да се стремим към подобряване на условията за учене.

Образованието е процес, в чиято основа стои семейството. От вида на средата, в която израства възпитаникът, зависи по-нататъшното му участие в процеса. Ако родителите са достатъчно отговорни,за да подпомогнат младия индивид в усвояване на полезни знание и получаване на солидно образование, ще му подсигурят качествено личностно израстване. Образованието е мощен съюзник на свободата и съзнателния избор. То е сила, силата да бъдеш себе си и да се открояваш въпреки всички останали. Ето това прави образованието най-ценното богатство.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Образованието е най-ценното богатство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.