Обща и възрастова психология - синтезирани въпроси от конспекта


Категория на документа: Психология


Конспект по обюща и възрастова психология
Учебници:

1. Обща психология - Трифон Трифонов

2. Обща и вузрастова психология "Сиела 2006" - Борис Минчев (пишете в гоогъл борис минчев и първото е документ понеже не знам как се качва ,за да ви го кача )

3. Психология на човека - Румен Стаматов и Борис Минчев

4.Развитие на психологията в детска и юношеска възраст - Георги Маджаров ВТУ 2011

5.Педагогическа и възрастова психология - Илия Стойков "фабер " Велико Търново 2001

08.02.2012г. 409 ауд. 11.00 часа

Конспект:

1. Психологията като наука-Психологията е наука ,изучаваща възникването,развитието и проявите на човешката психика,съзнание и поведение.
Думата "психология"произлиза от гръцките думи "психе"-"душа"и "логос"-наука.Както знаете има и много други "логоси":биология-наука за живата природа;хидрология-наука за водата и т.н.
Основната цел на психологията е била и си остава тази-да помага на хората и всички научни методи и подходи,способстващи за това да са допустими.

- предмет и задачи на психологията
Предметът на психологията е проблемно поле очертаващо се във взаимоотношенията между психичните феномени, субективността, образът на света и психичните функции.В по-конкретни термини предметът на психологията е съставен от стилове на мислене,проблеми, факти, концепции, теории и методики за тяхното изследване. Част от изброените реалности са специфични за определена научна школа, а други имат универсална валидност.
Психологията се занимава с огромен брой задачи от практически интерес - преподаване, изследователски проекти, диагностични процедури, практически интервенции, психотерапевтични въздействия, оценяване на персонала и др. Всички тези дейности се различават една от друга, но имат и нещо обединяващо в психологически план - имат предвид човешките преживявания и се опитват да ги променят. Първичен предмет на психологията е преживяването, неговите същностни белези, произход, видове, трансформации и мястото му във всеобщата взаимовръзка на нещата в индивида и обкръжаващия го свят. В реалният предмет на психологията се имат предвид само преживявания, които са значими и достъпни за изследване.
- основни методи и подходи
Собствено изследователски:
1.Констатиращи методи.
2.Диагностициращи методи.
3.Обясняващи методи.
4.Формиращи методи.

Общи методи:
1.Анализиращи, сравняващи, съпоставящи и обобщаващи..
2.Спомагателни(обработващи) - обхващат статистически процедури, които
позволяват чрез обработка на емпирични данни да се достигне до определени
изводи. Корелационен анализ - статистически изследвания.

Констатиращите методи позволяват да се регистрират и записват факти на
проявлението на многообразието на техните прояви. Имат описателен характер.
Операционализиране - преди да се направи някакво наблюдение, трабва първо да се
реши/изясни какво точно ще се търси и отбелязва. Констатиращи методи са
наблюдение, интервю, беседа, анкета.Диагностициращите методи са предназначени да се направи точна оценка на индивидуалните свойства и състояния, правят се заключения за точната стойност на тези свойства и състояния. Степента на индивидуалните свойства на един човек се сравнява с група норма. Тук се отнасят всички видове на стандартизираните психологически тестове. Обясняващите методи са предназначени чрез установяване на причинно-следствени връзки да могат да бъдат установени закономерности и тенденции в психичното функционирани.Формиращите методи са вид експеримен. Те са предназначени за установяване на цялостни, продължителни във времето условия, които влияят за формирането и развитието на психичната функция.

2. Традиционен модел за структурата на човешката психика.
Представата за човешката психика датира от Древността. Първото виждане е свързано с Платон душата има три части мъдрост в главата, сила и храброст в сърцето и страст в стомаха (слабините). Според Фройд съзнание, свързано с Аз-а; предсъзнателно онзи материал, който трябва да бъде предаден на съзнанието и свързан с Аз-а; Супер Аз; безсъзнателно недостъпния до съзнанието материал, подвластен на То и Супер Аз отчасти.
Психиката се състои от:
Психични процеси: 1.когнитивни (познавателни); 2.емоционално-чувствени (афективни); 3. поведенчески (волеви).
Психични състояния:тревожност,виновност,стрес,фрустрация,еуфория,депресия,съмнение.
Психични свойства на личността:насоченост,темперамент,характер,дарби,способности,талант.

- психични процеси- са представени в трите основни вида. Характерно за тях е, че имат начало, развитие, край. Протичат различно във времето и са зависими от останалите две съставки на психиката.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обща и възрастова психология - синтезирани въпроси от конспекта 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.