Основни процеси в семейната система


Категория на документа: ПсихологияСемейството може да се разглежда като една от основните първични групи, или трайни отношенчески системи. Според американския фамилен терапевт Лаймън Уин ( Lyman Wynne ), развитието и функционирането на подобни системи обхваща поне четири процеса, които се разгръщат епигенетично:
1. Привързаност/обгрижване, емоционална връзка на взаимно допълване. Най-дълбокото, базово ниво. Без него не е възможно поддържането на другите процеси, системата става нестабилна и се разпада, или функционира за сметка на болест. Наличието на добра емоционална връзка на основата на привързаност/грижа дава чувство за сигурност, което е база за добро психично функциониране на семейните членове. Тя е основа за психичното развитие на детето. Това е причината, поради която отглеждането на деца извън семейството е непълноценно и уврежда тяхното психично развитие. Привързаността се развива в резултат на повтарящи се интеракции. Повторението и ритъма на интеракциите сами по себе си създават чувство на сигурност.
2. Комуникация, споделяне на фокуса на внимание и обмяна на значения и послания. Когато има добра емоционална връзка, успешно се развива нивото на комуникация - хората започват да подразбират един и същ смисъл, появяват се споделени смисли. Понякога може да има проблеми в това да се разбират един друг, въпреки добрата емоционална връзка. Тогава говорим за проблеми на ниво комуникация.
3. Съвместно решаване на проблеми и обновяващо се споделяне на задачи, инетреси и дейности. Този процес обезпечава справяне със съвместното живеене, то е носител на ежедневието на семейството. Не може да се постигне, ако няма добро ниво на комуникация, но понякога при добро ниво на комуникация може да страда решаването на проблеми.
4. Взаимност, патерни на промяна в ангажирането, обновяването и задълбочаването на начините на свързаност в един променящ се модел, който е свързан с вътрешните състояния на участниците и с външния контекст. Тъй като е трайна отношенческа система, семейството функционира в непрекъснато променящи се вътрешни и външни условия. Раждат се деца, растат, членовете на семейството боледуват, започват нова работа, учат, остаряват. Всяка една от тези промени изисква промяна в начините на комуникация и справяне с проблемите, предефиниране на начините на емоционално свързване, смяна на моделите, по които хората се грижат един за друг. Затрудненията в промяна на установените вече процеси могат да породят проблеми.
5. Интимност - не докрай ясно дефинирана категория, субективното преживяване за близост, което се основава върху себеразкриване, показване на уязвимост, споделяне. Тези действия изискват висока степен на доверие и дават чувство на силна близост и удовлетвореност. При партньорите се интегрира в сексуалното общуване. Този процес не е задължителен, за да бъде отношенческата система трайна и да изпълнява основните си задачи, но когато съществува, прави семейството още по-пълноценна човешка среда, която пълноценно допринася за развитието на индивидите. Лаймън Уин счита, че истинска интимност има тогава, когато и останалите процеси са добре функциониращи. Идеите за "романтичната близост", или "бурната страст" които не включват в себе си справяне със задачите на ежедневието, не могат да станат база за трайно отношенческо функциониране - хората се разделят.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни процеси в семейната система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.