Основно форми на страх


Категория на документа: Психология


Основни форми на страх

Кое оказва влияние ние хората да изглеждаме по начина, по който изглеждаме, да се случват с нас нещата, които се случват...
Кое е първото нещо, което оказва влияние върху нас?
Преди семейството... нещо оказва влияние, кое е първото нещо...
... Страхът...
Страхът може да ни парализира, но може и да ни активира.
Това, което е общото е, че сякаш страхът изглежда винаги настоящ и може да ни връхлети във всеки един момент. Разбира се, ние сме си изработили всякакви методи за преработването му, за изтласкването му, за отхвърлянето му... И страхът съпътства човека през цялата цивилизация.
Като цяло неговият ефект върху нас не се е променил.
Променят се единствено обектите, които предизвикват страх у нас.
Ако през Средновековието са се страхували от магии и от дракони, днес ние в голямата си част не се страхуваме от това , но се страхуваме от бактерии, страхуваме се от самота... И въпреки това ефектът от страха върху нас е един и същ.
Променили са се и методите, с които ние се борим със страха. Старите заклинания са отстъпили място на съвременната психофармация и на психотерапията.
Как страхът има отношение към човека, към живота като цяло?
Кое ни влияе? Факторите на средата ни повлияват преди всичко.
Кои са обаче първичните фактори на средата, които ни повлияват? Къде живеем ние? Ние живеем на планетата Земя. Земята се движи. Движението на Земята около Слънцето се нарича революция, а движението около оста й - ротация. Докато тя се върти около оста си и прави ротация, тя се върти около Слънцето и прави революция.
Ако слънцето ни беше с друга яркост, температурата щеше да бъде друга, нашето физ. Устройство щеше да бъде друго и начинът на живот щеше да бъде друг и оттам щеше да произтичат особеностите на нашата психологическа конструкция ...
Ние живеем точно в такъв свят и това, което ни влияе е Земята и Слънцето с техните първични движения и това е от ...от едноклетъчно...
Какво би станало ако Земята спред да се върти около оста си?
Земята е планета. Всяка планета се върти около оста си и около по-голямо тяло, звезда. Ако една планета спре да се върти около оста си, започва да се върти само около по-голямото тяло, тя винаги е обърната с лицето си към това тяло... превръща се в сателит, превръща се в луна...
Т.е. ако Земята изостане от ротацията и се отдаде само на революция, тя престава да бъде планета и се превръща в сателит. Ако земята изостане от революцията и усили своята ротация, тя се върти само около себе си... тя не прави революция... от планета се превръща в звезда. Т.е. има едно свръхизискване към Земята ... за да бъде планета - да може да балансира между две противоположни сили. Тези сили в психодинамиката се наричат антиномии.
Свръхизискване е, защото надценяването на всяко едно от тези движения и подценяването на всяко едно от тези движения, прави така, че Земята отпада от своята същност на Земя и се превръща или в звезда, или в сателит.
Но докато се движи, докато прави ротация и революция, освен тези две движения се генерират още две сили. Всяко тяло, което се върти/от физиката знаем - опорна точка, въженце, тежест... тяло се върти/... възникват още две сили - Центростремителна сила, която придържа това тяло към центъра... и противоположната й - центробежна сила.
Какво би станало... ако по някаква причина това въженце, което всъщност представлява центростремителната сила, ние го изпуснем.... то престава да съществува... Земята ще стане подвластна... или тялото ще стане подвластно на центробежната сила и ще излети някъде в космоса по допирателна и ще се блъсне в някоя друга планета, астероид...
Обратно, ако Земята надцени центростремителната сила... тя отново ще се унищожи.
Имаме 4 процеса.
И ако си направим труда да разгледаме всички процеси, които се случват в човешкото общество... защото всички процеси, които се случват в човешкото общество са социални процеси.... са на база личностните процеси, които се случват в уникалния индивид...вие ще видите, че човешкото общество от зората на цивилизацията до днешни дни се подчинява на тези 4 основни вселенски космически динамични процеса. Във всички тях има динамично равновесие.
Човек трябва да притежава всички тях, за да бъде в динамично равновесие.
Ако човек надцени или подцени някой от процесите, това е патология и в зависимост от това...
Това са 4 различни начина на биване в света, 4 различни начина на живеене, 4 различни начина на разбиране на света, 4 различни начина на взаимодействие с него.
Ние трябва да притежаваме този набор от инструменти.
Ако поради някаква причина ние изгубим някой от тези инструменти, и тъй като те са антиномии, те работят по двойки... става дума за надценяване на другия процес... ние изпадаме в патология.
Това е една първична патология, това не е все още заболяване... просто това дава определена рамка. Тези рамки ние ги наричаме характерови структури, терен на който този човек живее, очила, през които този човек възприема света и взаимодейства с него, като миазмите...Това са само че психологическите миазми.
И тези антиномии са базирани върху страха.
Срахът може да бъде преживяван по различен начин, но като цяло едно малко дете не разполага с ресурса да преработи страха както един възрастен човек. Като цяло ние не се страхуваме от нещата, от които се страхуват децата. Ние сме по-подготвени.
И когато човек се изправи пред страх, който не може да преработи, обикновено страхът действа парализиращо... т.е. сфера в живота ни, в която ние не сме се справили със страха, е сферата в живота ни, в която ние изоставяме, в която ние оставаме деца, сферата в живота ни, в която се появяват инфантилните импулси.
И обратното - приемането и овладяването на страха са стъпка към нашето развитие по-нататък.
Така, че може да дадем определение, че страхът се появява в ситуация, с която не сме в състояние да се справим към момента на случване.

Интересно е, че в Психодинамиката разпознаваме 4 основни форми на страх. И всички страхове, които ние познаваме, се разлагат до тези 4 основни форми на страх.
Под тези 4 основни форми на страх лежат 2 архаични форми на страх.
Архаичните форми на страх са - страх, че няма да получа нещо, което искам... или страх, че ще изгубя нещо, което имам.
Страх че ще изгубя революцията, страх че ще изгубя ротацията, страх че ще изгубя центробежната сила, страх че ще изгубя центростремителната сила... това ни тласка в 4 съвсем различни направления на развитие.
Като тези 4 или 2 форми на страх... са екзистенциални... т.е. те имат отношение към нашето съществуване. Земята съществува като планета, само защото извършва революция и ротация. Ако някое от тези нейни движения престане да съществува, тя ще престане да съществува като планета - ще бъде звезда или сателит. По същия начин ние имаме 4 такива екзистенциални форми на страх, но никой не ги открива в своето ежедневие. Защото ние сме склонни да прехвърляме страха, който не може да преработим върху по-безобидни обекти... И това в Психодинамиката се нарича ерзац обекти/фетиш/.
Започваме да се страхуваме от паяци, от котки... от всякакви други неща.

Така, че ние се раждаме и живеем в свят, който е подвластен на 4 мощни импулса. Нашата Земя се върти в определен ритъм около Слънцето... т.е. около нашето централно небесно тяло, нашата малка вселена... и това нейно движение ние наистина означаваме като революция, като преврат.
Оттук си маркирайте, че лежи основата на така наречения кастрационен импулс и кастрационен комплекс, за който ще говорим по-късно.
Същевременно Земята се върти около своята собствена ос... и извършва движението ротация. Това са противоположни и едновременно допълващи се импулси.
С много малко усилие на мисълта можем да стигнем до извода... ако ние обитаваме тази реалност, тази точка от време и пространство... съвсем логично е тези същите импулси да влияят на нашата психика... но те са малко претворени.
Какво мислите че съответства на импулса да се въртиш около себе си, на ротацията? На ротацията съответства Индивидуацията. Т.е. изискването да станеш неповторимо отделно същество, индивид.
Какво отговаря на революцията, на въртенето около Слънцето? Изискването да се впишеш в едно по-голямо цяло. Но вписването в едно по-голямо цяло означава ограничаване на автономността. Т.е. ограничаване на индивидуацията. И ето как антиномията от макрокосмическа става микрокосмическа антиномия.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основно форми на страх 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.