Отношението на учениците към въвеждането на задължителен вечерен час


Категория на документа: Психология


 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ
ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ-СЛИВЕН

КУРСОВА РАБОТА

ПО

ПСИХОЛОГИЯ

Тема: "Отношението на учениците към въвеждането на задължителен вечерен час"

Студент:Ивелина Георгиева Георгиева Преподавател:
Фак.№121316 /маг.инж. М.Ингилизова/

СЛИВЕН

2012година
През учебната 2012г. В ПГТТМ град Казанлък бе проведено анкетно проучване с цел: Отношението на учениците към въвеждането на задължителен вечерен час".В него бяха включени 25 ученика от паралелка с изучаване на английски език.

На първи въпрос "Използвате ли наркотични вещества?" се получиха следните резултати.(фигура1)

Резултатите показват , че в тази възраст е много трудно да се опазиш от наркотиците , но въпреки това голяма част от учениците не използват наркотични вещества.
На втори въпрос "Kакви наркотични вещества познавате?"( Фиг.2)

Резултатите от фигура две показват, че повечето ученици познават добре наркотичните вещества , които се употребяват.

На въпрос номер три "Hай-често използваните наркотични вещества според вас? " Са дадени следните отговори,(Фиг.3)
Резултратите показват , че 80% от анкетираните мислят , че марихуаната е едно от най-често използваните наркотични вещества.

Въпрос номер 4 гласи : "Kакво кара младите хора да пристъпят към наркотичните вещества"? (Фиг.4)

Над 20% от анкетираните , са дали отговор : "от любопитство" , по малка част от тях мислят , че за да престъпят към наркотиците , трябва да бъдат подложени на стрес , а 64% мислят че всичко е заради това да подражаваш на някой.

5.Къде за първи път използвахте наркотични вещества? ( Фиг 5)

Резултатите показват , че учениците успяват да увладеят изкушението от наркотичните вещества и голяма част от тях не използват наркотици.
6.Kак трябва да се отнасяме към хората използващи наркотични вещества? (Фиг.6)
Резултатите показват , че 96 % от учениците мислят , че това са хора нуждаещи се от помощ.
7.С какво могат да помогнат наркотичните вещества на хората,които ги използват? (Фиг.7)
Резултатите покават , че 60 % от анкетираните са отговорили , че може да им помогнат с това да избягат от проблемите си , но 24% от тях мислят , че това не е решение дрогирвваш се за момента , за деня а на другия ден проблемите са си същите , не могат да им помогнат.
8.С какво могат да навредят наркотичните вещества?(Фиг.8)
8% от анкетираните са дали отговор различен от посочените , че наркотиците вредят , по - голямата част от анкетираните, които посочват52% , посочват именно престрастяването към тях.
9.Осъждате ли тези , които използват наркотични вещества?(Фиг.9)

Голяма част от учасниците в анкетата отговорили на въпрос №9 смятат , че нетрябва да осъждаме тези , които използват наркотични вещества и се опитват да бъдат толерантни към тези хора , а 32% че не ги осаждат и само 4%от тях осаждат хората използващи напкотични вещества.

Въз основа на направения анализ , се оформиха следните изводи:

1. В тази възраст е много трудно да се опазиш от наркотичните вещества , но въпреки това повечето от анкетираните успяват да се справят с този проблем.Силна воля - за да не пробваш и добра компания - неизползваща наркотици.

2. Значителен процент от анкетираните познават наркотичните вещества , които се използват, но малка част от тях употребяват и то понякога.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отношението на учениците към въвеждането на задължителен вечерен час 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.