План за експеримент


Категория на документа: ПсихологияЮгозападен университет " Неофит Рилски"
гр. Благоевград

Философски факултет

катедра Психология

План за провеждане на експеримент

по Експериментална психология

на тема:

Влиянието на "Селеногин"

върху паметта.

Изготвил:
Натали Тодорова,
спец. Психология,ЗО,3 курс
Фак. №11350324001

Проверил:
Проф.Станислава Стоянова

Съдържание:

1. Увод

2. Изследователска част
 Теоретична обосновка
 Цел
 Обект
 Предмет
 Задачи
 Хипотеза
 Работни хипотези
 Определяне на променливи величини
 Определяне на групите,участващи в изследването
 Вид на експеримента
3. Методически инструментариум

УВОД

През последните пет години изследвания доказаха, че населението в Република България трайно застарява.Населението на България е намаляло за година с близо 40 хил. души и в края на 2006 г. вече е 7.69 млн. Това сочат резултатите от последното демографско изследване на Националния статистически институт (НСИ). Страната е в дъното на европейската класация по естествен прираст, смъртност и продължителност на живота и единствено данните за раждаемостта са по-оптимистични. Голям процент от младите хора заминават в чужбина и това допринася за увеличения брой застаряващи хора в страната.

Новите икономически промени доведоха до промяна на горната граница на пенсиониране на възрастните хора, което повиши тяхната физическа и психическа натовареност, не само на работното място, но и като цяло в съществуванието им. Трудностите в живота на младите, се отрази и на живота на по-възрастното население.

Промяната в последните години допринесе за повишено умствено напрежение, умора и стрес, както и претоварване в голяма степен на тази част от населението. Ето защо, експериментът ми е насочен към изследване на действието на натуралния препарат "Селеногин" върху паметта на работещи в предпенсионна възраст в силно натоварваща среда.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
План за експеримент 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.