План за експеримент


Категория на документа: Психология


ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА
Умората е физическо и психическо състояние на организма, което настъпва след интензивна и продължителна физическа и/или умствена работа и представлява временно намалена работоспособност.
Преумората е патологичен процес, вследствие на акумулиране на умора и недостатъчно възстановяване. Тя предразполага към други патологични процеси-сънливост, вялост, неврози, нарушения на вниманието и паметта.
Стрес е реакция на стресогенни фактори. Когато е по-продължителен стресът може да доведе до неврози, психози, депресий, диабет и други заболявания.
Паметта е една от сферите, която страда в най-голяма степен при състояние на напрежение, умора, стрес, спазване на срокове.

Паметта е сложен процес, свързан с натрупване, преобразуване и използване на индивидуалния опит. Тя се повлиява и от предстоящата дейност-ако е трудна, отговорна, значима за човека, той още повече изпада в състояние на напрежение, притеснение и стрес. Може да се стигне до там, че човек "да изключи" от паметта си факти, които обикновенно възпроизвежда с лекота.
Диагностичните компоненти на паметта са:
 ФИКСАЦИЯ-запомняне
 РЕПРОДУКЦИЯ-възпроизвеждане
 РЕТЕНЦИЯ-съхранение
Тези три компонента са взаимосвързани.

Селеногин е натурален препарат, разработен на основата на екстракт от Гинко Билоба и Селен, извлечен от Райски орех (Bertholletia excelsa extract). Активните съставки допринасят за оросяването на мозъка и крайниците, предпазват клетките от оксидативния стрес и укрепват имунитета.

Една от основните му съставки Гинко Билоба допринася за оросяването на мозъка и крайниците, стимулира паметта и концентрацията, укрепва имунитета, понижава кръвното налягане и стимулира кръвообращението, има благоприятно въздействие при шум в ушите, световъртеж, както и при стрес. Благоприятно въздействие при зрението и антиоксидантно действие.

Селенът от своя страна допринася за нормалната сперматогенеза, допринася за поддържането на нормални ноктите, косата, допринася за нормалното функциониране на имунната система, допринася за нормалното функциониране на щитовидната жлеза, допринася за защита на клетките от оксидативния стрес.

Използвани литературни източници за теоретичната част:
 Гачева Е, Джарова Т. Биохимия: Издателство "Наука и изкуство"; 1992
 Гаврийски В, Стефанова Д, Киселнова Е, Бичев К. Физиология на човека с физиология на спорта - част II. София: Издателство "Нови знания"; 1998

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТА

1.ЦЕЛ: Изследване на въздействието на натуралният продукт "Селеногин" върху паметта при трудоустроени хора в предпенсионна възраст.

2.ОБЕКТ: 20 човека в предпенсионна възраст - 59-63 години работещи в научно-техническата сфера, интелектуална дейност, преподаватели в университети, научни сътрудници в БАН.

Изследваните лица са подбрани чрез рандомизация.

3.ПРЕДМЕТ:Паметта в състояние на динамичен стрес, напрежение, притеснение.

зависима променлива-паметта

независима променлива-натуралния продукт "Селеногин"

4.ЗАДАЧИ:
 да намеря 20 човека в предпенсионна възраст - 59-63 години работещи в научно-техническата сфера, интелектуална дейност, преподаватели в университети, научни сътрудници в БАН.Да разясня на респондентите, че ще изследвам тяхната памет в състояние на стрес, с и без прилагането на този лекарствен продукт.Да взема тяхното съгласие за доброволно участие в експеримента.Да разясня на ИЛ процедурата на експеримента и това, че той ще се проведе в рамките на 4 дни. В продължение на 3 дни ИЛ трябва да взимат 3 пъти на ден по една таблета "Селеногин" , а на 4-тия ден ще се диагностицират паметовите им възможности.
 да осигуря медицинско лице, което да запознае изследваните лица с продукта "Селеногин" - действие, странични ефекти, при какви случаи се прилага и т.н. Това медицинско лице ще бъде на тяхно разположение по време на целият експеримент в случай, че ИЛ се нуждаят от консултация.
 да осигуря подходящо помещение- по възможност научни лаборатории (за да се пресъздаде в оптимална степен работната среда на ИЛ)
 да осигуря необходимите материали за експеримента-самото лекарство,което да дам на ИЛ, заедно с листовка и предписания как да се приема; да осигуря поне 2-а протокола от тестовата методика с която ще диагностицирам паметта.
 да проведа самия експеримент:

Предварително съм раздала на половината от ИЛ (чрез жребий) лекарството (разчитам на тяхната съвестност и отговорност за стриктното му приемане). На другата половина от ИЛ съм раздала витаминни таблетки. На 4-тия ден провеждам експеримента с всяко ИЛ поотделно. Осведомявам се за общото състояние на ИЛ приемали "Селеногин".

В провеждането на самият експеримент ползвам помощник, чиято дейност ще се изразява в попълване на протоколите по теста за всяко ИЛ поотделно.
 да обработя получените резултати от протоколите и да изготвя графиките на всяко от ИЛ и от двете групи.
 да съпоставя графиките на ИЛ от експерименталната група с графиките на ИЛ от контролната група.
 да съобщя крайните резултати от експеримента на ИЛ.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
План за експеримент 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.