План за експеримент


Категория на документа: Психология


Групи:

ИЛ, които са приемали "Селеногин" са експериментална група, а тези, които са приемали витамини (макар, че може би и при тях ще има повлияване, но то е илюзорно) са контролна група.

5.ХИПОТЕЗА: Предполага се ,че натуралният продукт "Селеногин" увеличава устойчивостта и продуктивността на паметта, в състояние на умора и стрес .

РАБОТНИ ХИПОТЕЗИ:

1) "Селеногин" подобрява функционалната памет в състояние на умора и стрес.

2) "Селеногин" подобрява ретенцията на паметовия материал в състояние на умора и стрес.

3) "Селеногин" подобрява репродукцията в състояние на умора и стрес.

Вид на експеримента: междугрупов,защото въздействията са различни на двете групи ;с малко N,защото изследваните лица са по-малко от 30; същински (истински),защото има случайно разпределение на изследваните лица в експериментална и контролна група.

МЕТОДИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ
Използвам методика за психодиагностика на паметта "Заучаване на 10-те думи" (тест за изследване на паметта на Лурия).
Прочитам 10 думи, а ИЛ ги произнася. Така 5 пъти. Поставям кръстче под възпроизведената дума. Ако ИЛ казва дума, която несъществува в набора, отбелязвам в кое по ред възпроизвеждане са казани тези думи. Ако ИЛ повтаря една и съща дума от набора в протокола до кръстчето се посочват толкова точки, колкото пъти ИЛ е повторило тази дума.

Изследването преминава в 3 етапа:
 ПЪРВИ ЕТАП - изследва фиксацията. Това са 5 поредни повторения.
 ВТОРИ ЕТАП - изследва репродукцията. Между първия и втория етап трябва да има около 1 час, след което ИЛ повтаря думите, без моя помощ.
 ТРЕТИ ЕТАП-изследва ретенцията.Провежда се веднага след втория етап- прочитам думите, а ИЛ ги повтаря.
 КРИВАТА НА ЗАПОМНЯНЕТО е графично изображение на получените резултати. Тук съблюдавам за следните особености:

1.Ако ИЛ заучи 10 думи максимум след 5 повторения се счита, че непосредствената слухова памет е в границите на нормалното.

2.По формата на кривата могат да се правят изводи за особеностите на запомнянето.
 ако линията е възходяща (6,8,9)-запомнянето е нормално.
 ако линията е начупена(4,7,3)-слаби възможности за запаметяване.
 ако в няколко поредни възпроизвеждания ИЛ казва равен брой думи(4,7,7,7) се образуват плата,които могат да се свържат с органични заболявания.
 измислените от ИЛ думи са симптом за проблем в механичната памет.
 ако са налице застой-говорим за съдов проблем
 признак на наличие на проблем е запомнянето на двата края на набора от думи и "загубване" на тези в средата.
Забележка: По отношение на валидност на експеримента данните се отнасят само за конкретните ИЛ.

Експеримента е доста трудоемък (отнема доста време) и затова не е подходящ да се провежда с по-голям брой ИЛ.

С осигуряването на медицинско лице, което да наблюдава ИЛ в хода на целия експеримент смятам, че съм предотвратила етичният проблем.

Експериментът е подходящ не само за диагностика на паметта, но и като помощно средство за ранна диагностика на редица заболявания-органични заболявания на мозъка, съдови проблеми-хипертония, хипотония др.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
План за експеримент 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.