Позитивна психотерапия


Категория на документа: Психология


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

РЕФЕРАТ

ТЕМА: ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ

Изготвил: Проверил:
Николина Михайлова Доц. Милена Бръчкова
Ангелова - Христова
Форма на обуч.: задочно
Фак. №: 0914

2014

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Увод.
2. История на школата по позитивна психотерапия (ППТ).
3. Структура на личността според ППТ.
4. Разбиране за норма и патология според ППТ. Механизъм за възникване на психична болест, дискомфорт, страдание.
5. Конкретни методи на терапия.
6. Ход и етапи, през които преминава терапевтичният процес.
7. Предимства на терапевтичния подход.
8. Заключение.
9. Използвана литература.

1. Увод.

Позитивната психотерапия е един от съвременните методи за психотерапевтично повлияване на различни проблематики. Структурата и различните й техники я правят практичен и ценен метод, който би могъл да отговори на индивидуалните потребности на всяка личност. Позитивната психотерапия (ППТ) върху възможностите, ресурсите и способностите на самия клиент като начин на помагане.

Наименованието на терапията произлиза от латинската дума POSITUM, което означава ЦЯЛОСТНОСТ, НАЛИЧНО, ДЕЙСТВИТЕЛНО и включва в себе си травматичния момент (минуса) и неговата функция (плюса) в психичния живот.

ППТ тръгва от наличното, действителното (Positum) и го конфронтира с другата страна на болестта, страданието, която не е толкова видима, но с изключителна важност: функцията на болестта, нейният смисъл и позитивни аспекти.

На тази основа се извършва диференциален анализ на психичния конфликт, който преминава през актуалната ситуация на пациента (актуален конфликт), достига до травматичното преживяване в детството (основен конфликт) и до преработване на вътрешния конфликт.

Според създателя й Носрат Песешкиан в конфликта не трябва да се вижда само трудност и страдание, без разбирането, че самият конфликт съдържа в себе си и шанса за неговото разрешаване. ППТ е насочена към ресурса на личността и към потенциала, който всеки носи в себе си. Акцентирайки върху способностите, които са блокирани и забравени, този терапевтичен подход постепенно разгръща душевността и скритият потенциал се освобождава.

Методът на ППТ свързва в себе си философската мъдрост на Изтока и рационалността на Запада. Той ползва голям набор от притчи, метафори, приказки, езикови картини и поговорки. Те дават на клиента друга гледна точка и други възможни изходи, които освобождават от ригидност и предразсъдъци и клиентът вече може да направи своя избор.

ППТ е в основата си дълбинно психологичен психотерапевтичен метод. Тя е с широко поле на действие. Методът може да се използва като лечебен метод в клиничната практика в психиатрията и психосоматиката, в психологическото консултиране, но и като помощ за самопомощ при всички специалисти, работещи с хора: педагози, учители, социални работници,мениджъри и пр. Картинно - образният език на приказките и езиковите картини улесняват преработването на проблематиката във всяка възраст и състояние на психиката.

ППТ е съпътстваща, подкрепяща и консултираща техника. Тя работи с поставените на заден план актуални способности.

ППТ е удачна техника за фамилна и групова терапия. Методът позволява обкръжението (членове на фамилията, колеги, приятели, останалите в групата) да бъде привлечено като ко-терапевт.

Много голяма заслуга на метода е неговата насоченост върху развитието и бъдещето. Методът говори за формиране на бъдещето чрез приемането на дадената ситуация. Поемането на пълна отговорност за живота на всеки помага да направи конкретни стъпки, за да промени своята реалност.

Важен принцип на позитивната психотерапия - е принципа на уникалността на индивида. Използването и получаването на удоволствие може да бъде от това "какво е" в момента, а не от това, което "би могло да бъде." Подобряването на клиента може да бъде постигнато постепенно - инструментът е "търпение".
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Позитивна психотерапия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.