Позитивна психотерапия


Категория на документа: Психология


Потиснатите или свръхизразени способности могат да бъдат източници на конфликти и нарушения в личността и междуличностната сфера. Те могат да се изразяват в депресия, тревожност, агресия, подозрително поведение и психосоматични заболявания.

Конфликтите се появяват в процеса на развитие на личността в конфронтация със заобикалящата я среда. Практически всички конфликти израстват по някакъв начин от определена съдържателна област. Песешкиан съставя списък на централните норми , които действат почти навсякъде и оформят основата, от която се развиват повечето наши конфликти. Нарича го ДАИ - диференциално аналитичен инвентар. Когато се появят проблеми и конфликти, човек може да ги обработи , използвайки ДАИ. В основата на ДАИ е възгледът , че всяка личност притежава двете основни способности - умението за познание и умението да обича.

Вторични способности -
Познавателна способност
Първични способности -
Способност за обич
* Точност
* Чистота
* Ред
* Послушност
* Учтивост
* Честност
* Откровеност
* Справедливост
* Старание / Действие
* Пестеливост
* Благонадеждност
* Прецизност
* Добросъвестност

* Любов / Обич
* Пример / Образец
* Търпение
* Време
* Контакт
* Сексуалност
* Доверие
* Надежда
* Вяра
* Съмнение
* Увереност
* Единство

Актуалните способности (АС) са централни фактори за развитието на индивида. Те носят отпечатък от възпитанието на личността и или изпъкват, или биват препятствани. АС се превръщат в съдържание на разстройствата, ако дадени очаквания относно способностите не са изпълнени.

ППТ приема, че целият психологичен опит на индивида е изграден от способности - личностови качества, стил на мислене и преживяване, копинг - стратегии. Една част от тях са плод на натрупания емоционален, нагледно - образен опит (първични способности), друга - плод на осмислянето и интериоризарането на съзнателен, когнитивен опит (вторични способности). Сложното взаимодействие на двата рода способности дават индивидуалната специфика на личността.

Вторичните и първичните способности могат да се развият в пълен вид само когато са в хармония едни с други. Разстройствата, описани чрез АС, могат да се развият поради дисонанс във вторичните способности, поради дисонанс в първичните способности или поради дисонанс във връзката между двата вида способности.

Могат да се отбележат две конфликтни области, които определят типа на конфликта и неговите уникални характеристики. Тези две конфликтни области са АКТУАЛНИЯТ КОНФЛИКТ (АК) и ОСНОВНИЯТ КОНФЛИКТ (ОК).

АКТУАЛНИЯТ КОНФЛИКТ - това е понятието, което се дава на конфликтни ситуации, директно породени от настоящи актуални проблеми, които създават напрежение в настоящия момент, например - крайни изисквания на работното място, брачни конфликти, проблеми с деца или родители и проблеми в междуличностни връзки. Конфликтната ситуация се разиграва в поведенческите категории на АС и може да бъде описана чрез тях. При сблъсъка на натрупаните външни дразнители и личностно детерминирания капацитет и способността за преработването им възниква АК.

ОСНОВНИЯТ КОНФЛИКТ отразява преживявания, които личността има в процеса на своето развитие, особено детството. Тези преживявания, предопределени от възпитанието, по-късно се проявяват в устойчиви нагласи, в очаквания, в податливост към конфликти.
(Например : Майката държи детето й да подрежда стаята си по едно и също време, по един и същи начин, независимо от обстоятелствата. Тази нагласа е достатъчно значима, за да предизвика в нея гняв, ако това не се случва. Възможно е майката да е била смъмряна или наказвана, че не е била подредена. Или: когато е била дете, други са били отговорни за поддържането на нещата в ред. Сега тя още очаква другите да го правят.)

АК е това, което нарушава баланса. Но човек не реагира на всички актуални ситуации, а само на тези, за които няма средства за справяне.

ОК е индивидуалната конфликтна динамика, която съществува във всеки човек, съдържаща много несъзнавани моменти. Обемът на тази динамика е толкова голям, че не се представя като цялостна картина, а се проявава постепенно, с отделните си елементи. Тези отделни елементи формират т.н. ВЪТРЕШЕН КОНФЛИКТ (ВК).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Позитивна психотерапия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.