Превенция на компютърните престъпления при деца и подрастващи


Категория на документа: ПсихологияЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

ПРЕВАНТИВНА ПРОГРАМА

НА
ТЕМА :

"Превенция на компютърните престъпления при деца и подрастващи "

Проверил: Доц. д-р Русанка Манчева Изготвил:
3-ти Курс Психология ЗО

Благоевград 2013г.

Съдържание:

1. Цели....................................................................................................

2. Задачи.................................................................................................

3. Контингент на работа.......................................................................

4. Запознаване на участниците със спецификите на поставения проблем

4.1 Насоки за безопасно ползване на Интернет, етични въпроси и съображения за сигурност

5. Метод на Работа..........................................

5.1 РАБОТА В КЛАС- прилагане на интерактивни методи с цел снемане на психологичните бариерц между лекторите и учениците, както и постигане на доверие между участниците

5.2 Насоки за безопасно ползване на Интернет, етични въпроси и съображения за сигурност

6.Постигнати резултати........................................................................

С приемането на текстове от Наказателният кодекс, чрез които се криминилизират детската порнография и компютърните престъпления, те придобиха приоритетно значение и превенцията се открои като необходима предпоставка за ограничаването им.
Децата лесно овладяват компютъра и прекарват много време пред него. Компютърните престъпления са свързани преди всичко с финанси, фалшифициране на платежни средства, детска порнография, ксенофобия, хакерст- во, пропаганда на етническа и религиозна нетолерантност, хазарт, софтуерно пиратство, а в условията на Интернет - и до подтикване към престъпления, използване на наркотици и др.
Интернет крие много рискове за потребителите деца и юноши. Пред училището, родителите и обществото стои предизвикателството за създаване на ефективни стратегии и механизми за намаляване на рисковете от използване на Интернет и закрилата на децата - потребители.

1.Целта на превантивната програма е

да предпази децата и подрастващите от възможността да се окажат обект на девиантни постъпки от други хора, или самите те да ги извършат.Това определя периода на детството и пубертета като рисков фактор за развитие на девиантност.
В съответствие със Закона за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните на територията на гр.Лом да се реализира общинска стратегия за превенция на противообществени- те и противоправните прояви сред учениците. Тя обхваща проблеми в различни области.
Екип от специалисти (психолози, педагози и социални работници) на местната комисия разработи през 2012/2013 учебна година, както и за новата 2013/2014 учебна година тема: "Превенция на компютърни и Интернет престъпления, злоупотреби от и срещу деца".

За реализирането на стратегията се използва мултимедия, добри практики, конкретни примери за успехите от дейността, трудностите и успехите в борбата с престъпността, начини за предпазване от престъпления, ролеви игри, дискусии, работа по двойки и/или в малки групи, въпроси и отговори.

2.Задачи-Стратегията предвижда провеждане на срещи в училищата с учениците и училищното настоятелство, с експерти от сектор "Компютърни престъпления" към ГДБОП - МВР и обществени възпитатели от МК - един път месечно в рамките на "часа на класа". Чрез мултимедия учениците се запознават с правната уредба по проблема.
- гл. 9 "а", Компютърни престъпления (чл. 319, ал. а-е );
Запознаване със закон за закрила на детето - чл. 11 (1) - "Всяко дете
има право на закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психично, нравствено и образователно развитие".Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Превенция на компютърните престъпления при деца и подрастващи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.