Превенция на компютърните престъпления при деца и подрастващи


Категория на документа: Психология(2) Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство, методи на възпитание, физическо, психично или друго насилие и форми на въздействие, противоречащи на неговите интереси.

(3) Всяко дете има право на закрила срещу използване на просия, проституция, разпространяване на порнографски материали и получаване на неправомерни материални доходи, както и срещу сексуално насилие.

(4) Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности.

4. Контингент на работа
Подборът на целевите групи са ученици от петите класове и училищните настоятелства във всички СОУ, които са на територията на гр.Лом. Изборът на този вид възрастова група не е случаен. За този период от развитието на личността са характерни много промени и най-вече търсене на лична идентификация. В търсенето на независимост учениците на тази възраст са склонни към нови занимания и интереси, да осъществяват комуникации и взаимоотношения извън пределите на семейството и училището. Това е естествен процес, който в днешно време крие и много опасности и злоупотреби срещу младата и неопитна личност.
Основните партньори при реализацията на стратегията са:
-Община Лом - обществените възпитатели към местната комисия;

- училищното ръководство на съответните СОУ-та;

- ГДБОП - МВР/експерти от сектор "Компютърни престъпления", съг- ласно Националната програма за превенция на престъпността сред децата и младежите.
5.Метод на Работа
Запознаване със закон за специалните разузнавателни средства
Производство на детската порнография

Участниците в проекта се запознават със спецификите на поставения проблем:
1. Методите, които се използват за производство на детската порнография (снимки и филми със сексуално насилие върху деца и др.), със съвременните технологии и цифрови камери, които позволяват съхранението Сна компютър и цифрови носители), произвеждането и обработването (замъгляване или затъмняване на лица, добавяне на реклами, имена и др.) и разпространяването секунди след заснемането, както и съхранението на детската порнография.
2. Използване на детската порнография за сексуално (само) задоволяване, парични печалби, изнудване, показване на децата, за сваляне на задръжките им.
3. Сексуалните посегателства над децата чрез Интернет.
4. Комуникационните програми.
5. Действията на насилниците.
6. Цел на насилниците (осъществяване на лични срещи с жертвите, които започват в чат-стаите и се осъществяват чрез комуникационните програми, електронната поща и сексуален контакт с обекта на сексуалндте им намерения).

5.2Насоки за безопасно ползване на Интернет, етични въпроси и съображения за сигурност

Как да се създаде уебсайт, игри, пазаруване в мрежата, личен живот, какво е спам и реалните опасности, информация и др. Особено внимание и интерес предизвиква, т.н чат и чат-каналите на виртуална комуникация.
След теоретичната част се поставят и дискутират въпросите, свързани с:
1. Какво е ЧАТ:

- общ термин, отнасящ се до интерактивна комуникация, развиваща се по канал, която се осъществява между две или повече лица.
2. Опасни ли са чат-каналите за виртуалната комуникация?

Напоследък бяха разкрити много криминални случаи. Съществува опасност учениците да влязат в контакт с педофили и/или недоброжелатели. Тук по-важното е специалистите в областта да обучат учениците как да се предпазват от педофили вместо да им се забранява използването на чат. Да се научат да бъдат предпазливи и разумни при свободна комуникация в Интернет пространството.

След дискусията се формират и няколко основни правила, на които се постави основен акцент по време на урока по превенция:
1. Не предоставяй личната си информация и не публикувай свои снимки.
2. Винаги води възрастен със себе си, ако отиваш на среща с приятел от чатрума.
3. Кажи на възрастния, ако нещо, с което си се сблъскал по време на чат, те е накарало да се почувстваш неудобно.
4. Бъдете учтиви и мили по време на чата, все едно разговаряте лице в лице.
5. Невнимателно написаното съобщение може да обиди някого, дори и да не сте искали това.
6. Запомнете, че не трябва да споделяте името и паролата си.
7. Размяната на файлове между потребителите е уязвима от гледна точка на сигурността. Необходимо е да се уверите, че всички файлове са сканирани за вируси преди вза- имното им изпращане. Сканирайте всичко, което получавате, преди да го отворите.

* ДОБРИ ПРАКТИКИ - като любопитни факти от работата на специалистите от ГДБОП

Учениците се запознават с конкретни успехи по разкриване на фалшиви пари, документи, случаи с педофили и сексуални злоупотреби, разпространение на детската порнография, предотвратяване на трафика на наркотици, хора и други форми на организираната престъпност, както и с трудностите в работата.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Превенция на компютърните престъпления при деца и подрастващи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.