Превенция на компютърните престъпления при деца и подрастващи


Категория на документа: Психология


* РАБОТА В КЛАС- прилагане на интерактивни методи с цел снемане на психологичните бариери между лекторите и учениците, както и постигане на доверие
между участниците:

1. Упражнение за въвеждане в темата.
2. Учениците се разделят по двойки и/или в малки групи. Избира се тема, възлага им се да си задават въпроси и да обменят информация в условията на чат, тъй като чат срещите представят модел на реални разговори от живота.
3. Дискусии, въпроси и отговори, свързани с темата "Какво е чат? Опасен ли е? Основни правила, етика и риск при използване на чат-каналите."

4. Ролевоориентирани игри и симулации.

6.Постигнати резултати

С превантивната програма за компютърните престъпления при деца и подрастващи, се очаква да се постигне резултат в няколко насоки:
* Децата и подрастващите да са достатъчно запознати и информирани отностно проблема .
* Да съобщят на възрастен, ако по време на чат са се сбъскали с нещо, което ги е накарало да се почувстват неудобно.

* Да се ограничи риска и да предпази децата и подрастващите от възможността да се окажат обект на девиантни постъпки от други хора, или самите те да ги извършат.
* Важни телефонни номера и официален сайт

Добре е децата да знаят, наизуст или да имат в мобилните си телефони, най-важните телефонни номера и сайтове, към които да се обърнат за помощ при случай.

Министерството на вътрешните работи обяви официален сайт www.cybercrime.bg за превенция и борба с Интернет престъпност.

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Превенция на компютърните престъпления при деца и подрастващи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.