Просоциалното просоциалното поведение просоциалното поведение


Категория на документа: Психология


Просоциалното поведение може да се основе непосредствено на моралните разсъждения. Разбиранията за морални ценности, норми, принципи могат да повлияят силно върху поведението. При децата с по-развито морално мислене се наблюдава в по-голяма степен желание за отклик на чуждото страдание и тяхното поведение не е толкова силно причинено от егоистични мотиви. Психолози доказват на база опити с деца,че при просоциалното поведение се променя отношението между егоистичните и неегоистичните мотиви.
Емоциите също могат да повлияят върху просоциалното поведение.
Емпатия, симпатия, вината, срамът, при определени условия, се превръщат в мотиви за просоциално поведение, докато- смущението, безпокойството, депресията, страхът, гневът - ограничават просоциалното поведение.Емпатията се развива прогресивно и е свързана с характера на междуличностните отношения. А проявите на емпатия се откриват приблизително около втората година. Постепенно емпатията започва да изменя своята форма и дълбочина, което позволява на детето да преодолее себе си и да откликне на нуждите на другия. Емпатията може да бъде моментно състояние или черта. Но и в двете си прояви , емпатията е свързана с просоциалното поведение. Айзенберг свързва емпатията и просоциалното поведение чрез ситуационна зависимост.
Презает със себе си индивидът забравя за другите, неспособен е да се идентифицира с тях, да преживява чуждия дистрес. Въпреки това обаче измежду хората с центрираното към Аз-а има и такива, които са склонни към висок алтруизъм. Така например се забелязва, че колкото е по-висок статуса при мъжете, толкова по-голяма помощ дават те.Хората с високо самочувствие, тези, които вярват, че с в състояние да ръководят и контролират съдбата си, хората с висока степен на отговорност и с относително високо равнище на морално развитие са по-склонни да участват в поведение, с което се оказва помощ.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Просоциалното просоциалното поведение просоциалното поведение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.