Проучване нагласите и потребностите на студентите за информация и дейността на студентски съвет


Категория на документа: Психология


ТУ - София Колеж - Сливен

Курсова работа
по
Психология

Тема: "Проучване нагласите и потребностите на студентите за информация и дейността на СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ"

Изготвили: Проверил:
/Е. Моллов/ фак. № 121312 /ас. М. Ингилизова/
/Б. Мехмедов/ фак. № 121304
Спец. РЕАТ I-ви курс

С направеното проучване, изследваме студентските нагласи и потребности относно съществуването и дейността на СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ. Запознаването със структурата СС, техните задължения, права и начини на работа. Възможностите, които предлага СС спрямо студентите и преподаватели и тяхното отношение.

1.Информирани ли сте,че в обединената структура ИПФ- Колеж Сливен съществува Студентски съвет?
А) ДА. Отдавна
Б) Съвсем на скоро разбрах за това
В) Не съм чувал такова нещо
Г).............................................................................

А) 74% Б) 20% В) 4% Г) 2%

2. От къде получихте тази информация?
А)От интернет страницата на ИПФ и Колеж Сливен
Б)От колеги и приятели
В)От членове на студентския съвет
Г)От преподаватели
Д) .....................................................

А) 10% Б)68% В)18% Г) 2% Д)8%
3. Запознати ли сте с дейността и правомощията на Студентски съвет?
А)Да, запознат/а съм
Б)Мина нещо такова покрай ушите ми, но подробности незнам
В)Нищо незнам
Г)...........................................................................

А) 48% Б)38% В)18% Г)0%
4. Откъде е необходимо да получите информация за дейността на студентски съвет?
А) От интернет страницата на ИПФ-Колеж Сливен
Б) От обяви на специално табло във фоайето
В) От самите членове на студентски съвет
Г) От преподаватели
Д) ....................................................................

А) 12% Б)30% В)58% Г)6% Д)8%
5. В качеството си на студент, имали ли сте случай, в който сте искали вашите права на студент, да бъдат защитени от Студентски съвет пред университетското ръководство?
А) Да, незная към кого да се обърна
Б) Да, много пъти съм ползвал/а помощ
В) Не, нямам нужда някой да ми решава проблемите
Г) ..............................................................................................................Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проучване нагласите и потребностите на студентите за информация и дейността на студентски съвет 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.