Психо-профил на лице


Категория на документа: Психология
Психологически портрет

Калина Нейчева
спец. Психология, задочно обучение
фак. № 20152069

Обект на изследване: С.Н - лице е от мъжки пол, възраст - 32 години, етническа принадлежност - българин

Използвани методики:

1. Тест за интелигентност на Айзенк
2. Тест за диагностика на интелекта на Рейвън
3. Шестнадесетфакторен личностен въпросник на Реймънд Кетел
4. Личностен въпросник на Айзенк

Лицето е с висше образование, завършил ТУ - Варна, женен с едно дете. Работи като софтуеърен инженер, живее в самостоятелно жилище. Израстнал е в спокойна семейна среда, и е имал щастливо детство. Има по-малък брат, с когото са в добри отношения. Родителите му са образовани, и с престижни длъжности. През учническите си години се е занимавал активно с много и разнообразни дейности за подпомагане на интелектуалното и физическото си развитие. От ранно детство има афинитет към математика и компютри, като е подкрепян активно в тази насока от баща си. Показва много високи резултати от проведените тестове за обща интелигентност - над 96% на теста за диагностика на интелекта на Рейвън, и резултат от 140 на теста за обща интелигентност на Айзенк.

Абстрактната интелигентност е доминираща в портретираното лице, като това е резултат от многогодишния опит в решаване на математически проблеми в обучението а в следствие и в работната среда. Лицето се опира на знанията и опита си в абстрактното мислене, за да решава задачи от битов характер. Не възприема като даденост обществено утвърдените социални принципи, а се стреми да улесни живота си като се възползва от силно развитата си абстрактна интелигентност. Работата му изисква да демонстрира сравнително богато въображение, оригиналност и креативност. Интересува се от интелектуални проблеми и подлага на съмнение установените истини. Винаги търси нов по-практичен начин за довеждане на една дори тривиална задача до успешен край. Той е скептичен и любопитен, свободомислещ, със склонност към анализ и задълбочени разсъждения

Портретираното лице притежава висока социална интелигентност. Интраперсоналната социална интелигентност е много по-чувствително изразена в изследваното лице от интерперсоналната. Той не обръща много голямо внимание на хората около себе си и на техните проблеми. Според него всеки трябва сам да се справя в живота и да не товари околните с неудачите си. В личния си живот той е организиран, със силно подчертано желание за контрол и над събитията, които го засягат пряко, както и изявен стремеж към ред в ежедневието. Не проявява изявена емпатия към другите, освен към семейството си и най-близките си хора.

С.Н. проявява социална зрялост. Той цени много семейството и приятелите си и определя като най-щастливи моменти в своя живот миговете, прекарани с тях, а за най-ценното нещо в живота си смята времето прекарано със семейството си. Макар, че има малко дете, за което полага постоянни грижи, той поддържа много близки отношения с тесен кръг приятели. В тяхно обкръжение той е сърдечен и открит. Сред нови хора му е по-трудно да се отпусне, и предпочита да стои в периферията, докато мине достатъчно време и прецени дали може да допусне новите хора в личното си пространство.

Портретираното лице демонстрира по-скоро научен светоглед. Основна личностна характеристика на С.Н. е неговата емоционална зрялост и стабилност, които според него се дължат на родителското възпитание, на дългогодишната му връзка със съпругата му, както и на вличнието на близките и приятелите. Той не бяга от отговорност, а намира че справянето с нови проблеми му помага да доизгради своята организираност и да доразвие способността си да поема отговорност за себе си и за околните. В ежедневието си той е уравновесен и спокоен, трезвомислещ реалист. Демонстрира солидна увереност в себе си и в качествата си да разрешава проблеми. Компетентен и сигурен е в аргументите си, дори ако срещне опозиция и силна съпротива, като понася безболезнено грубите критики. Придържа се към мнението си само когато смята, че е правилно, приема конструктивна критика много спокойно, прави компромиси, когато сметне, че ситуацията го изисква. Няма изявени лидерски способности или стремеж към власт, но това не пречи на високата му самооценка.

Лицето лицето притежава адекватен Аз-образ, трезво оценява собствените си способности за справяне с всички проблеми, няма повишена самооценка. Реалното му Аз в много близки граници с идалното Аз, а също и с огледалното Аз. Манифестира най-голяма чувствителност към моралното си Аз.

В личностния въпросник на Кетел, лицето демонстрира предимно средни оценки, като е необхоимо да се отбележат: фактор "I" - ниска оценка (2), която е характерна за мъжествени, емоционално стабилни, сурови, практични, реалистични лица. Повече вярва на разума, отколкото на чувствата. По отношение на околните е възможна твърдост, стремеж да се насочва групата по "правилния" реалистичен път. Скептично се отнася към хуманитарните науки и създаването на духовни ценности. Високата оценка (10) във фактор Q1 показва, че лицето има разнообразни интелектуални интереси, стреми се да бъде добре информиран по повод на научни и политически проблеми, но не приема никаква информация на доверие. Към повечето неща се отнася първоначално скептично, не се доверява на авторитети. Лесно променя гледната си точка, спокойно възприема новите идеи и промени. Отличава се с критичност на мисленето, търпимост към неяснотите.

Лицето е определено витален тип човек (биофилен), но със слаби влечения към силни емоционални преживявания. Личностните му качества показват насоченост към флегматичен темперамент като стабилен интроверт. Уравновесен е, силен и работоспособен, но трудно взема важни решения за големи промени. Докосва се и до сангвиника, с тенденция към постигане на добра емоционално-волева стабилност. Проявява усърдие, трудолюбие и енергичност ( въпросник PEN на С. и Х. Айзенк, по скала на екстроверсия - интроверсия - 13т.). Екстравертни прояви има в обстановка на близост. При общуване не поема инициативата, но ако човекът отсреща направи първата крачка, тя "се отпуска" и общуването й става лесно и непринудено.

Важен за отблязване момент при С. Н. е неговата инициативност и действеност. Що се отнася до работа и семейство показва завидно високи показатели. Има средна мотивация за одобрение (12т. по Краун и Марлоу), най-вече на близките си. Не се обременява емоционално и разстройва, ако не е получил одобрението на страничен човек, който не е емоционално значим за него, но се чувства добре, когато получи отзиви за работата си най-вече от клиенти. Различни по показатели са проявите му в обществото. Не се чувства комфортно при публични изяви и проява на обществена инициатива, като тогава проявява известна тревожност. Според сегашното си емоционално състояние той смята, че вече е извървял определен път на развитие и сам за себе си си отчита промяна в положителна насока, като повече самоувереност, по-висока оценка на собствените качества и възможности. Твърди, че вече е намерил опорнате точки в своя живот, в лицето на близките си прители и семейството си. Има силно изявени негативни нагласи към лица в неравностойно положение, и чувството му на емпатия към непознати и обществото като цяло почти липсва.

Като препоръка лицето може да наблегне на развитие на интерперсоналната си социална интелигентност, която е ставнително слабо изразена.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психо-профил на лице 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.