Психограма на съдебен психолог


Категория на документа: ПсихологияЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ПСИХОЛОГИЯ

Изследване

по

Професионална психодиагностика

Изготвил:
Севда Сергеева Давидова - Янчева
Спец. "Психология", І курс,
Магистърска програма,
Редовно обучение,
Ф.№ 11350341510

2012
Благоевград

Процедура за професионален подбор на кадри за длъжността
"Съдебен психолог"

Професиограма на длъжността "Съдебен психолог"

Основните изисквания и функциите на съдебния психолог отразяват специфичните аспекти в работата му. Поставен е специален акцент на това, че:
- Длъжността е законова обоснована в Национални кадастър на професиите и длъжностите, с произтичащите от това права и задължения;
- Работата на съдебния психолог е свързана с разнообразни дейности, възникващи при образуването на съдебен процес - нужда от изготвянето на експертна оценка за психичното състояние на правонарушителя, жертвата и свидетеля, даване на експертно мнение по бракоразводни дела, изготвяне на психологическа експертиза, снемане на "съдебната история".
Експертното му мнение е насочено към различни въпроси: потребност от лечение и прогноза, потенциал за бъдещо опасно поведение, подбор и обучение на служители и пр. Това определя нуждата съдебния психолог да умее да борави с методите за изследване на личността;
- Местата, където съдебният психолог реализира своята дейност са: Районен съд, Териториални поделения на МВР, Институт по психология на МВР, Пробационни служби, пенитенциарни заведения, Следствени служби;
- Образователната квалификация на съдебния психолог трябва да е магистърска степен по "Юридическа психология";
- Специфични изисквания относно организацията на длъжността са:

• умение за работа в екип;

• добри комуникативни умения;

• мотивирано поведение;

• издръжливост на стрес, решителност, дисциплинираност.
В работата си съдебният психолог има допирни точки с голям брой специалисти от други професионални направления: от областта на правото, служители на МВР, лекари, социални работници и др.
Медицински противопоказания за реализиране на длъжността са:
- тежки неврологични заболявания на горни и долни крайници;
- психични заболявания;
- туберколоза;
- двустранна слепота;
- силно ограничен слух;
- тежки дефекти на говора;
- тежки заболявания на опорно-двигателния апарат;
- увреждания, пречещи на писането;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психограма на съдебен психолог 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.