Психологически аспекти на икономическата власт и икономическата зависимост. Психолого-икономически теории за безработицата и бедността.


Категория на документа: ПсихологияОт анализа на получените резултати:
- Ситуативните фактори доминират при определяне на специфичните причинни атрибуции за бедността. Несъвършената и несправедлива обществена система носи главната отговорност за съществуването на социално слаби (бедни) групи от населението (неефективното управление на икономиката и държавата, ниското заплащане на труда, неспособността на държавата да осигури работа за всички желаещи и несправедливото разпределение на съществуващите материални ресурси);
- Индивидуалните фактори - отсъствие на усилия и старание от страна на бедните за подобряване на собственото си материално благосъстояние, липсата на морални ценности и мързел, отсъствие на спестовност и умение за харчене на наличните финансови средства;
- Фаталистични причини - лошия късмет и липса на шанс, традиционна бедност в отделни семейства и региони в страната.

Групови различия:
- Служителите, безработните и пенсионерите в най-висока степен приписват отговорността за съществуването на социално слаби групи от населението на ситуативни фактори;
- Единствено групата на бизнесмените приписва отговорността за тежкото материално състояние на самия индивид;
- Групите на служителите и безработните обясняват бедността с фаталистични фактори;
- Жените по-често обясняват бедността с фаталистични и ситуативни фактори в сравнение с мъжете;
- Изследваните лица над 50 годишна възраст приписват отговорността за наличието на бедност преди всичко на ситуативни фактори;
- Групата на изследваните мъже на възраст до 30 години приписва причините за бедността в най-висока степен на индивидуалните фактори;
- Групата на икономически успелите (преуспяващите) в много по-малка степен приписват отговорността за бедността на ситуативни фактори и съвсем рядко търсят причините за бедността в неконтролираните от човека външни обстоятелства в сравнение с групата на претърпелите икономически неуспех;
- Лицата, демонстриращи икономически успех в най-голяма степен приписват отговорността за съществуващата бедност на индивидуалните фактори;
- Претърпелите икономически неуспех в много по-висока степен обвиняват социалното устройство за своето материално благосъстояние и приписват вина за съществуващата бедност преди всичко на външните, независещи от субекта икономически фактори;
- Постигналите добро икономическо положение, приписват отговорността за своя икономически успех на собствените си личностни качества и възможности;
- Групата с ниско материално благосъстояние приписва отговорността за икономическия неуспех на външни обстоятелства, независещи от тях причини или на тежката икономическа ситуация в даден момент.

Възникнали въпроси в процеса на учене:
1. Разликата между абсолютна и материална бедност?
2. Разликата между хората с много ниски доходи и представителите на ъндъркласата?

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психологически аспекти на икономическата власт и икономическата зависимост. Психолого-икономически теории за безработицата и бедността. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.