Психологически портрет


Категория на документа: Психология


ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОРТРЕТ

Наблюдавано лице: жена, възраст - 41 години

1. Ниво на тревожност:

Стабилност Адаптивност Лабилност

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нивото на тревожност на наблюдаваното от мен лице е 8 по десетобалната скала. Тя е притеснителна, обидчива, страхува се винаги от неизвестното. Не обича промените, макар че когато се наложи свиква с тях, но всичко преживява с големи притеснения. Справя се отлично с поставените задачи и въпреки всичко е неуверена и неспокойна. Нещата преживява като винаги влага много емоция, както положителна така и отрицателна. Стреми се всичко да е перфектно направено, трудно допуска други хора да и помагат.

2. Насоченост на личността:

Интраверт Екстраверт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Според скалограмата стойностите са 4. Умерен интраверт - насоченост на личността навътре. Обича да бъде сама и да работи. Присъствието на други хора и пречи. Може по цял ден да пише или да работи на компютър. Обича сама да си изпипва нещата в работата. Не смята, че другите са толкова съзнателни и добри като нея, за да се справят успешно. Не е напълно затворена в себе си, има определени хора, които допуска до себе си и общува с тях. На хората на които има доверие, споделя определени неща.

3. Определяне на темперамента:

Лабилност
Меланхолик Холерик

Интраверт Екстраверт

Флегматик Сангвиник

Стабилност

При съчетаване на данните от двете скали, като темперамент се определя като Меланхолик. Затворен тип с висока тревожност, доближаваща се до лабилност. Тя преживява всичко много дълбоко и дълго време. Не споделя това, което я тревожи, таи го в себе си, и в определени моменти това води до избухвания и неуравновесеност. Като служител е много добър специалист и човек. Прекалено отговорен и това води до сривове, когато нещо не се получава както тя го иска. Изключително чувствителен човек, особено в отношенията си с хората. Преживява дори и дребните неща, за които смята че не са правилни. Трудно допуска хората до себе си.

4. Локализация на самоконтрола:

Интернал Екстернал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

По скалата наблюдаваното лице е оценено с 4, което означава че тя е интернален тип, но в никакъв случай краен интернал. Когато има неуспехи в работата си смята, че е отговорна за това и че е можела да се справи по-добре, ако е предприела съответните мерки. Никога не обвинява други за неуспехите си или пък да смята, че нещата в живота са чиста случайност или късмет. Винаги мисли, че нещата могата да бъдат променени ако се направи необходимото.

- Ио - обща интерналност - 4

- Иу - когато постигне успех счита, че той се дължи на нейните качества и труд

- Ин - при неуспех счита, че тя е виновна за това че не е положила достатъчно усилия

- Ипр - смята, че от труда и постояннството зависят професионалните й успехи, но обича винаги да се вслушва в мнението и съветите на другите

- Им - в основата на междуличностните взаимоотношения поставя доброто отношение на другия към нея
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психологически портрет 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.