Психология на личността


Категория на документа: Психология


10.11.2006 петък ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА
(копирано от колежки)
проф. Петър Иванов 0888/83 63 35
книги
Ана Фройд "Защитните механизми"
Юнг "Архетипите и колективното несъзнавано"
Морс Уест "Свят от стъкло"

Речник на символите
Фройд "Тълкуване на сънищата"

"Основи на психоанализата"

"Тотем и табу"
Алън Пийз "Езикът на тялото"

Енциклопедичен речник по психотерапия

Енциклопедичен речник по психоанализа
Карл Ясперс "Психопатология"

1тема. НАУКАТА ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА

Психологията е кръг от науки:
Обща психология - когнитивна психология фундаментални

- психология на личността

Хенри Мюрей
- въвежда термина "персонология" като наука, която се занимава с личността с цел разбиране на човешкия индивид.

1. Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората.
2. Принципи
а) обективност - да възприемаш нещата такива, каквито са, без намеса и без илюзии
б) детерминираност - разглежда нещата като определени от други неща (защо е такъв човекът, кое го кара така да постъпва)
в) динамичен подход/принцип - не да видя как стоят нещата тук и сега, а да определя накъде се движат. Психологията проследява как се развиваш, накъде си тръгнал, тенденции, динамика.
Използват се надлъжни/лонгитюдни/лонгитюдинални изследвания
г) системен принцип - свързаност между нещата, всичко е свързано в системата

3. Методи на изследване:
а) напречни - тук и сега
б) надлъжни
в) наблюдение
г) тестове
д) експеримент
е) анамнеза (история на болестта, спомени за болестта, беседа, автобиография, интервю)
(Имаш ли проблеми, които искаш да споделиш с мен - първият въпрос при психотерапия)

4. Място в системата на другите психологични науки

Психология на личносттаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психология на личността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.