Разработка за вниманието


Категория на документа: Психология


Внимание

Характеризира се с това, че психическите сили се концентрират само върху един обект. Да внимаваме в известен смисъл означава да се затворим за външния свят. Вниманието се появява във връзка на съзнанието с предмета. Тази връзка се изгражда от целенасочените усилия на човека. Самото внимание не е самостоятелен процес. То няма собствен продукт. Функцията на вниманието не се състои от генерирането на психични продукти, а да измени създаван образ. В този смисъл то играе ролята на регулатор. Вниманието може да се разглежда в няколко насоки. Волево внимание, което зависи от индивида и неговата мотивация. То се формира на основата на непреднамерено внимание. То е продукт на индивидуалното развитие и има спец. структура и функции. Значимо условие за поддържане на волево внимание е създаването на привичка за внимание. Привичката е плод на възпитанието. След време волевото внимание преминава в послеволево. А именно отсъствието на волеви усилия е допирателната м/у последователното и неволевото внимание. Послеволевото внимание има от чертите и на другите два вида внимание. Послеволевото внимание започва като волево Другата насока е неволевото внимание, то е с наследствен характер поражда се без предварително поставена цел. Механизмът му започва да функционира веднага след раждането. Една от причините за неволевото внимание е инстинкта за самосъхранение. За да оцелее човек в обкръжаващата го среда той трябва да притежава способност да преустанови своето движение или работа и да насочи вниманието си към онзи дразнител, които може да нанесе вреда. Друга причина е природата на дразнителя, а трета е свързана с актуалното състояние на човека. Преживяването на определени състояния напр. - глад, студ, жажда, полова възбудимост и др. правят индивида особено чувствителен към предметите, които могат да премахнат това състояние. Тук вниманието се поражда за да открие предмета, които ще удовлетвори потребността. Но и при всички внимания трябва концентрация. Тя пък е свързана с ангажираност. Свойствата свързани с вниманието са няколко: Устойчивост - свойство, което се изразява с диапазона от време, през който се запазва нивото на концентрация на психичните сили върху предмета. Противоположното свойство на устойчивостта е колебливостта. Изразява се във временно изтласкване на обекта от центъра на съзнанието. Превключваемост - изразява се от преконцентриране на психични сили от един предмет върху друг. Особеното тук е, че се прави оценка на новият дразнител и се открива, че новият предмет има по-голяма значимост в сравнение с предходния. Поради това субекта се съсредоточава върху новият обект; Обем - характеризира количестваната, времевата и пространствената страна на полето на вниманието; Концентрация - характеризира се с съсредоточаване и висока будност на преживяването. Концентрираното внимание запълва фокуса на вниманието и се мести в ситуационното поле; Разпределяемост - свойство предопределящо разпределянето на вниманието на няколко фокуса в даден момент. Относно избираемостта на вниманието има няколко хипотези: Според първата човек притежава фиксиращ механизъм. Чрез него допуска определена информация до съзнанието и възпрепятства други. Според друга хипотеза ненужната информация попада в съзнанието, но се забравя и човек не разбира изобщо, че тя е била там. Според трета индивидът насочва психическите си сили в определена посока и сам избира на къде да насочи вниманието си. Цялостната личност на човека също е от значение.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработка за вниманието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.