Самооценката и нагласите в интимните отношения


Категория на документа: Психология


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра "Обща,експериментална и генетична психология"

САМООЦЕНКАТА И НАГЛАСИТЕ В ИНТИМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Магистър в програма "Детско-юношеска и училищна психология"

Изготвил: Научен ръководител:
Теодора Костова проф. Пламен Калчев

София, 2013г.

Съдържание:

Увод............................................................................................................................3 стр.
Глава първа. Теоретична постановка на проблема
1. Теории за любовта....................................................................................................4 стр.
2. Любов и самооценка.................................................................................................15стр.
3. Любов, самооценка и ранен опит.........................................................................17стр.

Глава втора. Постановка на експериментално изследване

2.1. Предмет, цел и задачи на изследването................................................................23 стр.

2.2. Хипотези на изследването........................................................................................23 стр.

2.3. Обект на изследването...............................................................................................26 стр.

2.4 Методика на изследването........................................................................................26 стр.

2.5. Резултати и анализ......................................................................................................27 стр.

2.5.1. Изследване валидността на скалите....................................................................27 стр.

2.5.2. Изследване нагласите в любовта.........................................................................29 стр.

2.5.3. Проверка на хипотезите........................................................................................31 стр.

Заключение............................................................................................................................35 стр.

Литература..............................................................................................................................37 стр.

Увод

Самооценката се определя от американския психолог Уйлям Джеймс като "детерминирана от взаимовръзката между нашия реален и нашия предполагаем потенциал 1".

Темата за самооценката при юношите е особена и нееднозначна при своето тълкуване и разгадаване. Със сигурност можем да кажем, че самооценката би могла да бъде изключителен "помощник" на младите хора, ако те са имали възможността и условията, в които да се стремят не толкова да й придават височинен превес, а преди всичко да я укрепват, с което да й гарантират стабилност и да се стремят да поддържат изначалната й гъвкавост.

Хората, които имат твърде висока или твърде ниска самооценка всъщност са лишили себе-мнението си от значими аргументи и стабилност, което от своя страна неизбежно води до една ненапълно адекватна позиция спрямо важни аспекти от живота и житейското функциониране. Ключовата дума за разбирането и построяването на самооценката е "обоснованост".
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Самооценката и нагласите в интимните отношения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.