Суициден риск


Категория на документа: Психология


4. Фаталистично самоубийство то е свързано с прекалено твърдо кристализирали и наложени на индивида норми. В това отношение този тип самоубийство е противоположно на аномичното самоубийство, което има за главна причина дезинтеграцията и липсата на социални норми като необходими регулативни на мисленето и начина на действие.

Според американския психиатър Карл Менингер в основата на самоубийството стоят природно заложената агресивност и деструктивност на човека. Той различава три източника на суицидна насоченост:
1. Желание да се убие някой - При загуба на ласка, внимание, любов, пред неуспех, при ограничения и заплахи се задейства агресивната природа на човека.
2. Желание на човек да се самоубие - Най-често се наблюдава поради неспособността да се понесат упорите на съвестта за нарушаване на социални норми, забрани и в такива случай единствено средство за изкупване на срама е самоубийството.
Желание да се умре - Възприемане на смъртта като избавателка от соматични и исихични страдания.

Суициден риск при възрастни
Хората от старшата възраст по правило се самоубиват, защото оглеждайки се назад, не виждат каква следа са оставили, или натрупани загуби, които изяждат душата. Ако човек открие нещо положително в миналото си, ако е обкръжен от близки хора, то едва ли ще се реши на самоубийство. В такъв случай суицидът е по-скоро следствие от напреднала депресия, от която човек не може да излезе самостоятелно.
На средна възраст мислите за самоубийство могат да дойдат в различни жизнени ситуации. Често върху тях влияе положението в обществото политическият строй, моралните принципи на хората, нивото на семейните институти и църквата. Ако обществото е силно разделено, човек просто няма към кого да се обърне в трудна ситуация. Понякога започва да пие и под въздействието на алкохола по-лесно може да направи последната крачка.
Ако човек е решил да се самоубие и затова не му трябват нито зрители, нито съчувстващи, това истински или студен суицид. Много е важно навреме да се открие надигащото се нещастие и да се помогне на несъстоялия се самоубиец да реши проблемите си по конструктивен начин. Ако у вашите близки е започнала депресия, потиснато състояние, липса на апетит, нежелание за контакти, това е сериозен повод за безпокойство. Понякога проблемът не може да се забележи ясно, тъй като човек може да го крие под маската на веселието. Тогава намерението за самоубийство може да се открие по косвени признаци като безразсъдно, рисковано поведение или разсъждения за смъртта.
Суициден риск при деца и юноши

ПРЕДРАЗПОЛАГАЩИ ФАКТОРИ ЗА СУИЦИДНИ НАГЛАСИ У ЮНОШИТЕ
* Семейства, в които агресията е единственият начин за справяне във всяка една ситуация;
* Социална подкрепа на агресията - прието е момчетата да се възпитават да бъдат агресивни;
* Липсата на социални умения за справяне;
* Грешни методи на възпитание - обиди и заплахи, подценяване на възможностите на детето
До пубертета момичетата правят по-често опити за самоубийства, след 14 години момчетата са по-активни, момчетата използват в юношеството твърди и летални средства за самоунищожение - огнестрелно оръжие, обесване, удавяне, скачане от високо, връзка с дрога, алкохол. Най-висок суициден индекс имат полицайте, лекарите и писателите. Повечето в собствените си домове. Медикаментозните средства са т.н. меки, най-често при парасуицида.
Предупредителни знаци за суицидна насоченост (по Джон Смит). Той класифицира суицидните юноши в 3 степени: ниска, средна и високорискова. Учениците от ниска степен на риска пред суицида се характеризират с вълна от мисли за безнадеждност, но нямат план за самоубийство и обикновено използват летални средства. Учениците с висок риск имат както подобрен план, така и летални средства за самоунищожаване. Направили са оконачателни приготовления, т.е. решили са, че самоубийството е единствената им алтернатива и замислят кога и как да го извършат.
Различна е и работата на специалистите спрямо тези три групи.

Рискови фактори

Пол - Мъжете се самоубиват по-често, а жените по-често правят опити за самоубийство.

Възраст - По-често се самоубиват възрастните, особенно около 50-годишна възраст. По-често правят опити за самоубийство младите, особенно във възрастта 15 - 35 години.

Здравословното състояние на индивида - влошената соматика по принцип намалява психичната устойчивост на индивида, а това на свой ред улеснява изпаданетп му в психологична криза.

Семейно положение - Най-голям процент самоубийства се установява при разведените,особено при мъжете. Същото важи и за опитите за самоубийство. След разведените следват овдовелите и най-накрая несемейните. В същото време семейните показват най-нисък процент на самоубийства и опити за самоубийство. Оказва се, че до ден днешен бракът се явява предпазващ фактор.

Наследствена и семейна обремененост - този фактор отново води до по-ниска личностна застойчивост, до по-отслабени защити и от там до по-голяма податливост към психологична криза.

Социално положение - Влиянието на социалния статус не е просто. Може да се изхожда от професията при което се поставя въпросът за значимостта на различните професии. Може да се изхожда и от образованието, както и от доходите.

Трудова заетост - Има твърдо установена зависимост между безработицата и самоубийствата, съответно и опитите за самоубийство.

Колебания в зависимост от годишния сезон - Отдавна е изветно, че самоубийствата се извършват по-често през пролетта и лятото, за което обаче няма точно обяснение. Сезонни вариации има както в страните от северното полукълбо, така и в страните от южното полукълбо. Тези сезонни колебания се установяват и при депресиите.

Разлики между града и селото - В много страни процентът на самоубийства е висок в градските райони и нисък в селските. Обратно, в страните от бившия Съветски съюз самоубийствата са много повече в селските райони .

Религозна принадлежност - По принцип процентът на самоубийствата и опитите за самоубийство в католическите страни е по-нисък. В Европа процентът на самоубийствата намалява от протестантския север в посока към силно католическия юг. Когато се анализират обаче данните , които вземат предвид степента на урбанизация и социално разслоение в една страна, то разликите между областите с протестанти и католици се оказват несъществени. Тези резултата се обясняват със силно изразените социални връзки в католически енории.

Стилът на живот - еднообразието, монотоността и сивотата на житейския стил, които ограничават възможностите на индивида да изпитва по-пълноценни, по-богати и по-позитивни емоции и преживявания.

Суицидното поведение може да има и сексуална етиология - хомосексуалността, изнасилването, нежелана бременност.

Психологична помощ при суицидно поведение

Самоубийството може да бъде свързано с различни проблеми- емоционални, повенчески, с личности дефицити, зависимости, преживявания на ситуации, ценностни нагласи, концепти и др. Това определя и необходимостта от използване на различни подходи, методи и техники на психологична помощ.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Суициден риск 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.