Суициден риск


Категория на документа: Психология


Днес същесвуват ефикасни медикаменти, които е наложително да бъдат използвани при кризисна ситуация, тъй като намаляват тревожността и напрегнатостта и подтискат суицидните мисли.

- Подходи на психолога в ситуация на консултиране по време на суициден опит:

Първата цел е установяване на контакт. - В някои случаи е лесно за изпълнение.В други случаи обаче уатановяването на такъв контакт е доста трудно изпълнимо. Когато личността не само е взела окончателно своето решение, но е и насочила изцяло съзнанието си към техническата му реализация,тогава индивидът изпада в състояние нречено "стеснено съзнание" и спира да реагира на каквито и да е вътрешни или външни дразнители.

Следващия подход е насочен е към снемане нивото на напрежение при човека, решил да се самоубие. Изборът за това решение е акт на липса на избор.Високото напрежение, довело до това решение, пречи на личността да види и други варианти за решаване на своя проблем. Ето защо подаването и на втора алтернатива от психолога - възможността да се живее, вече дава на индивида право на избор - да избере да умре или да живее. Самия факт, че все още има възможност за избор сам по себе си снижава нивото на притеснение, защото насочва мислите на индивида към различна от избраната възможност. И това е много важен момент от психологичнта помощ при подобна ситуация,който трябва максимално да се развие и разработи от страна на консултиращия.Точно в този момент би било груба грешка психологът да се противопостави на тезата на консултирания, защото контактът ще се преустанови.

Следващия подход е показване на разбиране - не само без противопоставяне, но и без позоваване на каквито и да е морални стойности и призив за тяхното спазване. Разбирането може да е само по посока на причините, довели до избора на суицид. Тази позиция на консултанта е единствената,даваща възможност на консултирания да се отнесе с доверие към психолога.

Договарянето между консултиращия и консултирания за отлагане вув времето на практическата реализация на суицидното решение е повратния момент при кризисната интервенция на суициден риск.

Този подход върви успоредно и със следващата стъпка - внимателно подканяне за момента да бъде отстранен способа, избран за реализация на суицида. Тези два, съвместно реализирани подходи, реално отстраняват за момента пряката реализация на суицида.

При немалко хора самото това отлагане на реализацията постепенно води до промяна на самото решение в полза на решението за живот. При немалко хора обаче това отлагане си е само отлагане и принципното решение стои. При всички случаи обаче самото договаряне за отлагане отваря пред психолога пространство за действие. Всички тези процеси биха били абсолютно невъзможни, ако през цялото време на кризисната интервенция психолога не помага активно, не поддържа и не партнира на личността в криза и в риск.

Използвана литература:

1. Божинова, Д.(2001). Въведение в консултативната психология.изд. Фенея
2.Дюркем,Е.(1999). Самоубийството.изд. Женифер-Хикс
3.Корсини, Р. Дж. (1998). Енциклопедия по психология. Изд. Наука и изкуство
4. http://suicidoprevencia.com/suicid.html
5. http://www.psihologiaonline.hit.bg/suisid.htm

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Суициден риск 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.