Съдържателен аспект на емоциите


Категория на документа: Психология


ЕМОЦИИ

ИЗУЧАВАНЕТО НА ЕМОЦИИТЕ ИЗИСКВА ДА СЕ ИЗЯСНИ ТЯХНАТА РОЛЯ И МЯСТО В ЦЯЛОСТНАТА ПСИХИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА

І.СЪДЪРЖАТЕЛЕН АСПЕКТ НА ЕМОЦИИТЕ

СЪДЪРЖАТЕЛНИЯТ АСПЕКТ НА ЕМОЦИИТЕ СЕ РАЗГЛЕЖДА В ДВА ПЛАНА - ПРОЦЕСУАЛЕН И ИНДИВИДУАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ.
1. ПРОЦЕСУАЛЕН ПЛАН

Емоционалният процес е детерминиран от външни въздействия и от процеси, извършващи се в самия организъм. Факторите, детерминиращи емоционалния процес могат да бъдат причислени към три категории, приемайки като критерий за тази класификация генезиса на тяхната способност да предизвикват емоции.
* Първата група фактори се наричат естествени или безусловни емоционални стимули. Човек има вродена чувствителност към тях, което показва, че той се ражда с някакво, макар и минимално ниво на емоционален живот.
* Втората група фактори, детерминиращи емоционалния процес, са обусловени от процеса на преобразуване на неутралните стимули в емоционални, ако те съобщават за събития, които са оценявани от субекта като значими. Неутралните стимули по принцип не предизвикват емоционална реакция, по съотнесени с конкретна ситуация и определена личност, те пораждат едно или друго емоционално преживяване.

҉ Третата група фактори, които предизвикват емоционалния поцес наричани от Р.Вегline "колективни" се обуславят от влиянието на нагласите върху процеса на възникване и протичане на емоционалното преживяване в два плана:
• емоциите като резултат на отношението между получаваните сигнали и нагласите
•емоциите като резултат на отношението между нагласата за извършване на действия и очаквания изход от действието

2. ИНДИВИДУАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПЛАН

* В него емоциите се изследват от гледна точка на свойствата на темперамента.

В човешката индивидуалност свойствата на темперамента са израз на единството между биологичната организация и социалната структура на личността. Тази двуединна природа на темперамента обуславя нееднозначната детерминация на неговите свойства.

Свойствата на темперамента в по-голяма степен се определят от особеностите на висшата нервна дейност и поради това сред всички присъщи на човека индивидуални особености те са най-устойчиви. В значително по-малка степен свойствата на темперамента зависят от условията, в които се извършва социализацията на личността. Под влияние на този фактор свойствата му могат да се променят само в определен диапазон.

* Съдържанието на емоциите като индивидуално-психологическа характеристика може да се изследва на равнище обща емоционална насоченост на личността. Съдържанието на общата емоционална насоченост на личността се определя от йерархията от нагласи към едни или други ценни емоции.

* Нагласите към определени емоционални преживявания започват да се формират у индивида още в ранна възраст в неговите конкретни дейности и отначало са неделими от тях. Постепенно те се обобщават и се еманципират от конкретни ситуации. В резултат на това, оформилата се личност се характеризира с определен тип обща емоционална насоченост.
Припомнете си диалогът между лисицата и Малкия принц на раздяла

Най-често срещаните типове обща емоционална насоченост са:
* алтруистичен
* практически
* гностически
* естетически
* хедонистичен

II. ФУНКЦИОНАЛЕН АСПЕКТ НА ЕМОЦИИТЕ

Този аспект също се разглежда в два плана - процесуален и индивидуално-психологически

1.Процесуален план- В повечето концепции за емоциите , разбирани като процес се посочва като основна тяхна функция способността им да оценяват действителността или получаваната за нея информация.

* Емоциите в качеството на процес не са нищо друго, освен оценяване на постъпващата в мозъка информация за външния и вътрешния свят.
При този процес отразената действителност се съпоставя с жизнените програми за дейност на личността. В резултат на тяхното съвпадение или несъвпадение възникват положителни или отрицателни емоции.

Съществуват теории, които считат, че първичните емоции са предформа на мислене и изпълняват елементарни и жизнено необходими функции. Емоцията заинтересовано, пристрастно оценява действителност-та и довежда своята оценка до организма на езика на преживяването.

Емоционалната оценка може да има следното съдържание:

* Оценка на степента на съответствие на обекта на потребностите на субектаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съдържателен аспект на емоциите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.