Същност, характерни черти и компоненти на маргинална група


Категория на документа: Психология


* самотни родители;

* безработни;

* хора с увреждания;

* деца (рискът нараства с 25% при деца от многодетни семейства и до 30% при деца с един родител).

При децата особено отчетливо е засегнато личностното развитие, здравето, образованието. Те са изложени на по-голям риск от маргинализиране, тъй като са въвлечени в порочен кръг, който се предава от поколение на поколение. Всеки пети човек в ЕС на възраст под 25 години е безработен според доклад на Световната банка.

Същевременно новите форми на уязвимо положение, както и на специфични случаи на неравностойност (бездомност, енергийна бедност, финансово изключване - липса на достъп до основни банкови услуги и голямо задлъжняване), лицата с увреждания и страдащите от хронични заболявания водят до постепенна, но необратима маргинализация. В тези категории групи попадат и бивши затворници, проституиращи, жертви на трафик, хомосексуалисти.

Някои етнически малцинства, сред които най-многобройни са ромите (около 10-12 милиона в Европа), са непропорционално засегнати от феномена социално изключване.

Тенденцията към нарастваща маргинализация на млади хора, социално слаби, безработни в активна възраст и особено установената трайна маргинализация, какъвто е случаят с ромите например, са фактори за комплекс от рискове.

Първият от тях е нарушаване на социалния мир. Той традиционно се пренебрегва в България, където официалният възглед е, че българите и българската политика са толерантни към различните етноси и поддържат добросъседски отношения с тях (донякъде това е исторически и конституционно обосновано). Но картината през последните 20 години е радикално различна. Местата, където обикновено е била налична толерантност, вече не съществуват. Това са малките селища и селата. Тук трябва да се направи и уговорката, че в българския случай търпимостта не е, ако си позволим граматическа метафора, предикатна, а обстоятелствена. Тоест тя е уязвима и зависи от съхраняването на установен начин на живот. При промяна в начина на живот, както стана след 1989 г. (пазарна икономика, либерална политика по отношение на индивидуалната отговорност и предприемачеството, политическа свобода), толерантността към роми и турци (по различни причини), не само беше поставена на изпитание, но и се превърна в куха фраза. В разрез с официалната конституционна и държавна политика, които обратно, постановяват етническа, верска, и т.н. равнопоставеност и санкционират нарушаването й. Социалният мир обаче не може да бъде съхраняван със закони и единични санкции. Естетството му е такова, че се гради продължително време, нуждае се от последователност в държавната и социалната политика, от подкрепа в образованието и културата. Фокусът на този риск е Министерството на труда и социалните грижи.

Относително високият брой безработни, както и тези с временна заетост и уязвими по отношение на задържането си на работа, е друг фактор, подхранващ риска от нарушаване на социалния мир. А когато половината от безработните са млади хора до 25-29 години, могат да се очакват и активни протестни действия с нихилистичен елемент.

Но и случаят с турското или с мюсюлманското население в България е особено рисково потенциален, тъй като е обвързан пряко със сигурността им. Наличието на доминираща "турска" партия в продължение на две десетилетия превърна това население в аполитично, изолирано от демократичния процес. Наличието на подобен популационен масив също е потенциално взривоопасно.

??

??

??

??

10

9

2

9

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, характерни черти и компоненти на маргинална група 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.