Същност и характеристики на самоактуализиращата се личност на Ейбрахам Маслоу


Категория на документа: Психология


Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА
РЕФЕРАТ
НА ТЕМА: Същност и характеристики на самоактуализиращата се личност на Ейбрахам Маслоу

Изготвил: Кирил Димитров Кирякев Проверил:
Социална педагогика || курс Гл. ас. Койчев
Фак. N 1206301044
Гр. Пловдив
2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ :
1. СЕБЕАКТУАЛИЗИРАЩИТЕ СЕ ХОРА: ИЗУЧАВАНЕ НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ
2. ИЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА И МЕТОДИ
3. НАБЛЮДЕНИЯ
4. ВЪЗПРИЯТИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА
5. ПРИЕМАНЕ
6. СПОНТАННОСТ
7. ПРОБЛЕМ - ЦЕНТРИРАНЕ
8. САМОТА
9. АВТОНОМИЯ
10. ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ ЧОВЕШКИЯ РОД
11. МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
12. СРЕДСТВА И ЦЕЛИ
13. ХУМОР
14. ЦЕННОСТИ
15. ЛИТЕРАТУРА

СЕБЕАКТУАЛИЗИРАЩИТЕ СЕ ХОРА: ИЗУЧАВАНЕ НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ

Изследването, което е представено, е необикновено в много и различни отношения. То не беше планирано като стандартно проучване, не беше обществено, а лично начинание, мотивирано от собственото ми любопитство и насочено към решаването на различни лични, морални, етични и научни проблеми. Стремях се само да убедя и науча себе си, а не да докавам или да демонстрирам пред други. (Редакторска бележка: изучаването на себеактуализиращите се хора е неформално лично проучване, което Маслоу е продължил да прави през целия си живот.)

Освен това, смятам проблема за психичното здраве за толкова актуален, че всякакви предложения, всякакви частици от данни, колкото и да са спорни, имат голямо евристично значение. Този вид изследвания са толкова трудни - изискват в известна степен да се изтеглиш като барон Мюнхаузен за собствените си норми, - че ако разчитаме да получим конвенционално достуверни данни, ще трябва вечно да чакаме. Струва ми се всъщност е необходимо, без да се боим от грешки, да се гмурнем в проблема, да направим най - доброто, на което сме способни, с надеждата да се поучим от гафовете и след време да ги поправим. За сега единствената алтернатива е да се откажем да работим по проблема. Затова каквато и да е ползата от него, представчме изложеното по - долу съобщение.

ИЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА И МЕТОДИ

Изследваните лица бяха подбрани сред лични познати и приятели, както и сред публични и исторически личности. Освен това при едно първоначално наблюдениена млади хора, бяха обхванати три хиляди студенти в колежи, но то даде само един непосредствено готов за използване обект и десетина - двадесет възможни, бъдещи обекти за изследване.
Освен това, в сътрудничество с Е. Раскин и А. Фрийдмън започнахме да търсим група от относително здрави студенти. Произволно решихме да изберем най - здравия 1 % от популацията на колежите.
Но се наложи това проучване, което продължи около две години, толкова, толкото позволяваше времето, да бъде прекъснато преди да бъде завършено. Все пак то беше поучително на клинично равнище.
В последна сметка, първата клинична дефиниция, на основата на която бяха подбрани или отхвърляни обектите на изследването, имаше положителна, както направо и отрицателна страна. Негативният критерий беше отсъствието на невроза, психопатна личност, психоза или силни тенденции в тези насоки.
Положителният критерий за подбор бяха данните потвърждаващти наличието на себеактуализация (СА) като все още труден за дефиниране синдром. За целите на това изложение, той би могъл да се опише най - общо като пълно оползотворяване и използване на дарби, способности, потенциал и т.н. Такива хора сякаш се осъществяват и правят най - доброто, на което са способни, като по този начин ни напомнят за призива на Ницше: "Станете такива, каквито сте!".
Общо взето при този метод на подбор си служехме с повторението, използвано при изследванията на личностния синдром на самооценка и сигурност. С две думи той се състои в това, че се започва с лично или културно, неспециализирано състояние на убеждение, съпоставяне на различните съществуващи начини за използване и дефиниране на синдрома.
НАБЛЮДЕНИЯ

ХОЛИСТИЧНИЯТ АНАЛИЗ на общите впечатления дава следните характерни белези на себеактуализиращите се хора, които да станат обект на по - нататъшни клинични и експериментални проучвания: възприемане на действителността, приемане, спонтанност, поставяне в центара на вниманието на проблема, самота, автономност, свежи реакции, върхови изживявания, човешка близост, смирение и уважение, междуличностни взаимоотношения, етика, средства и цели , хумор творчество, съпротива към социализацията, несъвършенства, ценности и решаване на дихотомии.

ВЪСПРИЯТИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА
Първата форма в която се проявява това качество, е една необикновена способност да се долови фалшивото, подправеното, нечестното в личността и общо взето да се преценяват хората точно и ефикасно.
С напредването на изследването, става ясно, че тази ефикастност се разпростира върху много други области на живота - всъщност върху всички наблюдавани области. В изкуството и музиката, в интелектуалната сфера, научните проблеми, политиката и обществените дела, те като група сякаш са в състояни да видят скрити или объркани реалности по - бързо и по - точно от останалите. По този начин неофициалното изследване показва, че техните предвиждания за бъдещето въз основа на съществуващите по онова време факти, сякаш са по често верни, защото почиваха в по - малка степен на искане, детерминиран от характера оптимизъм или песимизъм.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност и характеристики на самоактуализиращата се личност на Ейбрахам Маслоу 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.