Същност на емоциите и чувствата. Място и роля на емоциите и чувствата за реализиране на ефективно общуване.


Категория на документа: Психология


В общуването между хората невербалните средства имат огромно значение. Понякога съзнателно, но много често несъзнателно, хората изпращат към своите партньори огромно количество сигнали, без да отронят нито дума. Това са сигналите като мимика, жест, поза, поддържаната дистанция, плачът, смехът и др. Всички те са предизвикани от емоционалното преживяване на човек в даден момент и чувствата породени в него.

Във всекидневният живот хората си служат с различни начини за изразяване на емоциите. Най-често това става чрез общуването с околните. Способността да разбираме и приемаме емоциите, чувствата и скритите механизми, които ни карат да реагираме по един или друг начин се нарича емоционалнат интелигентност. Това самопознание ни прави отворени към емоциите на околните и ни помага да общуваме ефертивно. Развиването на емоционалната интелигентност е от голямо значение за работната среда на, защото емоционално интелигентните хора са устойчиви, в комфорт със себе си, умеят да се изразяват, имат реална самооценка.

Има модели на общуване между хората изградени главно на база емоции-чувства. Един от тях е модела "Ненасилствената комуникация" на Маршъл Розенберг, той съдържа четири компонента: наблюдение, чувства, нужди и молби. Комуникативен процес, който помага на хората да обменят информация необходима да разреши конфликти и различия по мирен начин. Розенберг прекарва повече от 250 дни годишно в обучения по ненасилствена комуникация с различни групи - учители, лекари, военни и дори затворници. Методът му се практикува в почти цяла Европа, Азия и Северна Америка. Носител е на наградата за мир на Глобъл Вилидж Фаундейшънс Бридж за 2006г.

"Чувстваме, когато наблюдаваме дадено действие напр.болка , страх , радост , удивление и т.н Онова , което другите правят, може да бъде стимулът, но не причина за нашите чувства. Изразяването на нашата уязвимост може да помогне за разрешаване на конфликти. Трябва да се разграничават чувствата от мислите. Нека правим разлика между това, което чувстваме, и онова което мислим, че сме. Да правим разлика, между собствените си чувства и това как ние мислим , че околните реагират или се държат спрямо нас."
(Маршъл Розенберг)

Заключение

Емоциите - положителни или отрицателни - мотивират, съзнателно или несъзнателно, голяма част от нашите избори и действия, упределят стремежите ни, оправляват живота ни.

Чувствата определят отношението ни към околната среда и играят огромна роля за нашето поведение.

Неповторимите индивидуални прояви на емоционалния облик на човек се изграждат през целия живот и несъмнено са свързани с развитието на личността като цяло. Чувствата не могат да съществуват извън конкретната личност, те нямат своя история, а съвместно със всички структури на личността създават сложна система, наречена психически облик на човека.

"Емоциите запалват огъня на страстите - да живеем с този огън, без да ни изгаря."
(Франсис Уилкс)

Използвана литература

* "Езикът на чувствата" (Д. Вискът)
* "Интелигентните емоции. Нова психология на чувствата" (Ф. Уилкс)
* "Общуване без агресия" (Маршал Розенберг)

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на емоциите и чувствата. Място и роля на емоциите и чувствата за реализиране на ефективно общуване. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.