Умения за решаване на конфликти


Категория на документа: Психология


№1: Подход Печеля - Печелиш

Опоненти или партньори

Подходът Печеля - Печелиш се състои в това да се превърне конфликта от вражеска атака и защита в сътрудничество. Той е мощно изменение на нагласите, което променя целия начин на комуникация.
Един човек, който непрестанно прилага общоприетите начини за решаване на проблема може да направи нещо различно. Ти, читателят, вероятно ще си този човек - ще пренасочиш хода на конфликта. Следователно, първия човек, когото трябва да убедиш си самият ти.
Преди да му обърнем внимание, ние по принцип не осъзнаваме начина по който спорим. Често реагираме по един рефлексен начин в трудни ситуации, като реакциите ни са на базата на дълго време установявани навици, заедно с променливото моментно настроение. Когато ни предизвикат, се чувстваме изолирани, отделени от тези около нас - едно чувство на "ти или аз" - чувство, че няма достатъчно за нас двамата и, ако единият е прав, другият трябва да греши. Често дори не сме помислили и за миг какъв е най-добрият подход в ситуацията.
Когато хората се борят за противоположни решения "Направи го както аз казвам!", "Не това не е така! Направи го както аз казвам!", конфликтът борба между силите. Тогава се изисква промяна в плана на разговора. Подходът Печеля - Печелиш казва:

Аз искам да спечеля -
искам и ти да спечелиш.

Върнете се към нуждите
Най-важната маневра, която можете да направите при подхода Печеля - Печелиш, е да дискутирате нуждите, които са в основата му. Следната история доста добре изяснява това:
В кухнята има двама души. Останал е само един портокал и двамата го искат. Какво очаквате да стане? Единият вариант е компромиса. Могат да го разрежат и всеки да получи по една половина.
Да предположим, че направят точно това. единият отива до сокоизтисквачката и започва да си прави сок, който е доста малко. Другият, с известни усилия, започва да стърже кората на портокала, за да я сложи в тортата.
Ако първо бяха дискутирали нуждите си, вместо да се спускат направо към решението, и двамата биха получили еквивалента на цял портокал. Техните нужди са допълващи се, а не конфликтуващи. С решителността да използват подхода Печеля - Печеля, две различни нужди често могат да съществуват заедно.
Като се адресираш към нуждите, които лежат в основата на ситуацията при съответния човек, ти изграждаш решения, които признават и ценят тези нужди, а не ги отричат. Дори и когато решенията не са толкова перфектни както при историята с портокала, човек се чувства много по-различно при изхода от ситуацията.
За да се пробва под повърхността се изисква пренасочване на енергията. Задайте въпроси като: "Защо това ти изглежда най-доброто решение?", "Каква е истинската нужда, която трябва да се удовлетвори?", "Какви интереси трябва да бъдат обслужени в тази ситуация?", "Какви ценности са важни за теб в случая?", "Кой е търсеният от теб резултат?"
Отговорите на тези въпроси значително променят схемата на дискусията. Поставя правилните ресурси за кооперативното решаване на проблеми. То дава възможност да кажеш от какво имаш нужда и предоставя същата възможност и на другите.
Печеля - Печелиш

Искам това, което е честно за всички нас.

Един подход Печеля - Печелиш се основава на стратегии, включващи:
* връщане към основните нужди
* признаването на индивидуалните различия
* отвореност към адаптирането на нечия позиция в светлината на споделените информация и нагласи
* атакуване на проблема, а не на хората
Подходът Печеля - Печелиш със сигурност е етичен, но причината за големия му успех е, че РАБОТИ. Когато двама души печелят, и двамата са обвързани с разрешението. Те се чувстват посветени на плана, защото той наистина им пасва.
Дори и когато доверието между участниците е много ограничено, подходът Печеля - Печелиш може да бъде ефективен. Ако има някакво съмнение в това дали другия ще спази своята част от уговорката, можете да направите споразумението съответно "Аз ще направя Х за теб, ако ти направиш У за мен". Х удовлетворява неговите нуждаи, а У твоите. "Ще те закарам на купона, ако ти почистиш колата", "Ще ти помогна да нарисуваш графиките за твоя доклад, ако подредиш тези въпросници".
Това е една успешна стратегия. По принцип, кооперирането завършва с това, че и двамата получават повече от това, което искат. Подходът Печеля - Печелиш е решаване на конфликтите с взаимна печалба.

№2: Креативна реакция

Проблеми или предизвикателства
Креативната реакция по време на конфликта се отнася до това да се превърнат проблемите в предизвикателства. Става въпрос за това съзнателно да се прецени какво може да се направи, а не само да се говори колко ужасно е всичко това. Тя потвърждава, че ще се опитате да извлечете най-доброто от ситуацията.
Нашите нагласи оцветяват мислите ни. По принцип не осъзнаваме как те оформят начина, по който виждаме света. Две изключително противоположни нагласи в живота са "съвършенство" срещу "откривателство". Да наречем нагласите "шапки". Каква "шапка" си слагате всеки ден? Как гледате на трудностите - като на проблеми или предизвикателства?
Шапката на съвършенството казва: "Това достатъчно добро ли е или не? /по принцип не е!/ "Достига ли това непостижимо високите ми стандарти?"
Шапката на откривателството казва: "Колко вълнуващо! Какви възможности се откриват тук?"
Какво прехвърля ума ни под шапката на съвършенството?

Правилно или неправилно?
Достатъчно добър ли съм?
Животът е борба.
Грешките са недопустими.
Оценяване.
Непроменими убеждения относно
това кое е правилно (подходящо).
Провал!!!
Достатъчно добър ли си?Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Умения за решаване на конфликти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.