Умения за решаване на конфликти


Категория на документа: Психология


Убеди го/я, че уважаваш потребностите му/й. Изгради взаимоотношение на доверие. Подкрепяй потребността му/й от справедливост и откритост.
Бъди адекватен
/"няма да съм наранен повече, само да успея да убедя другите да не очакват много от мен"/
Предаваш се. Той/тя отвръща пасивно, не показва подобрение и остава "жертва".
Окуражавай позитивните опити, не зависимо колко са малки. Фокусирай се върху ценните неща. Предостави му/й възможности за опити, при които ще успее. Подкрепяй чувствата му/й като начална точка за подобряване на себе си.


№7: ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ РЕШИ ПРОБЛЕМЪТ

Проекция и Сянка
Ситуацията информира ли те или те предизвиква (възпламенява)?

Възможността
Колкото повече някой ме дразни, ядосва или разстройва, толкова повече узнавам, че има нещо, което да науча за себе си от този човек. По конкретно, имам нужда да видя как проекцията на моята сянка пречи на желанието ми да реша проблема.
Проекция
Проекция има, когато ние виждаме собствените си мисли и чувства в ума и поведението на другите, а не в нас самите. Ние изтласкваме нещо от себе си извън нашето съзнание и вместо това го виждаме как се насочва срещу нас от страна на другите. Виждаме как Х ни е ядосан/а и се чувстваме наранени. Не осъзнаваме, че сме ядосани на Х и искаме да го/я нараним. Това много прилича на филмовата прожекция. Филмът, който се върти в главите ни, се прожектира върху хората около нас. По този начин всеки от нас си изгражда един крайно персонализиран /личен/ свят. Ако искаме да видим реалността е необходимо по-голямо самоосъзнаване.
Персона и Сянка
Психологът Карл Юнг, е използвал думата "Персона", за да опише съзнаваните аспекти на личността, добрите и лошите аспекти, които са известни на човека. Юнг нарекъл непознатата страна от това, което сме "сянка".

Персона: моят Аз-образ. Нещата, които приемам че действително са част от мен. Съзнателните ми желания, искания, чувства, намерения и вярвания.

Сянка: потенциалите, които имам и не съм разгърнал/а. Аспекти от мен самия/самата, които не съм готов/а да опозная. Несъзнателните ми желания и омрази. Емоционалните реакции, които са твърде болезнени, за да бъдат преживяни напълно. Способности / таланти, които не съм готов/а да приема или изразя.


Сянката: прегръщане и боксиране
Крайното привързване или отхвърляне са знак за това, че нашата сянка ни е обсебила. Ако сме прекалено привързани към някого, поради някои желани от нас качества, които виждаме у него/нея и отричаме у себе си - тогава ПРЕГРЪЩАМЕ СЯНКАТА. Ако прекалено силно сме отблъснати от нежелани качества в някой или нещо, което отричаме у себе си - ние се БОКСИРАМЕ СЪС СЯНКАТА.
Куката - поведението у другия, което ме дразни, а само по себе си е неутрално събитие. Моята проекция се улавя на тази кука.
Симптомът - емоционалната ми реакция /по принцип е някаква разновидност на гнева или нараняването/.
Проекцията - тази част от моята сянка, която причинява бурната ми реакция.

Признаване
Ако искаме да намерим решение, ние трябва да признаем своята проекция.
Помислете за:
* Потиснатите потребности - напр. неуспеха да призная собствената си потребност от приятелство /някой, който да е до теб/, води до това, че съм силно наранен/а, ако някой/някоя приятел/ка отложи времето, което сме планирали да сме заедно.
* Неразрешената лична история - напр. ако като малък/ка съм бил изоставян/а /измамван/а/, мога наистина да побеснея, когато хората не изпълняват това, което са обещали.
* Неприемливи качества - напр. понеже не приемам собствения си гняв, не го приемам и у другите.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Умения за решаване на конфликти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.