Увод в психологията


Категория на документа: Психология


Перспективи(гледни точки)

- Биологически подход - изучават се мозъчните пътища, които предизвикват червевина на сърцето, разтреперване, сърцебиене, изпотяване.

- Поведенчески подход - изучава се експресията на лицето и движението на тялото, които се провождат от яда и се определя, кои външни стимули водят до агресивини деиствия.

- Когнитивна(познавателна) - търсисе отговор на въпроса - Как интерпретацията на ситуация предизвиква нашия ЯД? и Как ядът повлиява на нашето мислене?

- Социо-културна- кои ситуации предизвикват наи силен "ЯД" и как се различава изразяването на гнева в различните култури.

Към описанието като изследователска стратегия се отнасят наблюдението и естественото наблюдение. Съштността на наблюдението се състои в наблюдение и регистриране на поведението на изследваните субекти по предварително поставени цели, задачи, показатели и критерии. В случаите когато изследваните субекти се наблюдават в естествената за тях среда, наблюдението се нарича естествено наблюдение.
Корелация като изследователска стратегия в психологията

Задача: Представете си, че участвате в експеримент , в който е необходимо да определите вероятността за това , колко пъти в продължение на 50 дена е вероятно настъпването на всяко едно от следните събития:

Дъжд-облаци-20%

Без дъжд-облажи-10%

Дъжд-без облаци-5%

Без дъжд-без облаци и без дъжд-15%

Описването на поведението е първата стъпка към неговото предсказване.Когато изследователи откриват ,че една черта на поведанието се провожда друга ,те казват ,че двете се корелират.

Корелация е статистическа мярка за отношение. Тя показва колко близко 2-а фактора се изменят заедно и до колко единия предсказва другия. Статистическата корелация се измерва с кофицдиент, който е в диапазона +1 до -1. Положителната корелация в диапазона от 0 до 1 означава директно взаимоотношение. Двете неща се увеличават или намаляват заедно. Отрицателната корелация обознаяава обратно-пропорциални отношения т.е. едната величина се увеличава другата намалява.
Пример:
1. Колкото повече уча, толкова повече знам. +
2. Колкото повече зная , толкова повече забравям . +
3. Колкото повече забравям , толкова повече не зная . -
4. Колкото по-малко уча, толкова повече се уморявам. -
5. Колкото по-малко зная, по-ниска оценка получавам. +
6. Колкото повече се забавлявам, толкова по-малко време ми остава да уча. -

Повечето хора оценяват високо възможността , когато има облаци да има дъжд и съвсем ниско да има дъжд без облаци. С помощта на корелация могат да се описват и предсказват психически факти. В същото време този метод не разкрива причинита за психическите факти. Методът който разкрива причините е експериментът. Експериментът дава възможност на изследователите да се съсредоточат върху възможните резултати получени под влиянието на един или повече фактори.
1. Манипулиране - изменение на интересуващите факти.
2. Поддържане на константни други фактори.
Когато се организира един експеримент е необходимо да се знае точно и ясно дефиницията на следните елементи:
a) Независима променлива - това е експериментален фактор , който се манипулира от експериментатора.
b) Зависима променлива - това е измерваното поведение т.е. фактор който се повлиява от независима променлива.
c) Контролни условия - това са условия идентични на експерименталните с изключение на независима променлива , която има стойност равно на 0.
3. Случаен подбор на изследваните лица - подбор на субекти , които не се различават с експерименталните и контролните условия.
Сравнение на изследователските стратегии
Метод на изследване
Основна цел
Как се провежда
Какво се манипулира
Описание
Наблюдение и регистриране на поведението
Проучване на отделни случаи. Проучване естествено наблюдение.
Нищо!!!Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Увод в психологията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.