Увод в психологията


Категория на документа: ПсихологияОрален стадий - от 0 до 18 месеца. Желанията и удоволствията са предимно орални. Основния орган на тези жалания е устата - сучене, близане и лапване.

Анален стадий - от 18 до 3-тата година. Научаваш се да кажеш НЕ - ДА откажеш нещо. Може да се проявяват неврози. Тогава започва разграничаванията на исканията, породени от Ида, и на социалните забрани идващи от родителите.

Фалически стадий - от 3-тата и 6-тата година.. Детето познава пола; от къде се появих; любопитство за секса; вълнува се от разликата между половете; играят на маика и баща и др.; ревност към майка и баща. Те имат известни смътни представи за сексуалността на възрастните.

Латентен период - от 6 -тата до 7 - та година. Това е период на подготовка за възрастността. Сексуалността е "утихнала", което се дължи на физиологияните изменения в оганизма на детето на развитието на Супер Егото.

Генитален стадий - това е стадий на половата зрелост, който започва през побертета. Детето навлиза в зрелостта и става отговорно за своите постъпки.

Основни характеристики на социалното развитие на човека

Една от основните характеристики на човека е неговото постоянно взаимодействие с останалите хора. То определя социалното развитие на човека. Според много от психолозите в основата на социалното развитие лежи превързаноста на човека към другите. Когато психолози изследват превързаността, те установяват че тя зависи от 4-тири основни фактора:
- Развитието между телесният контакт между дете и родител.
- Наличие на сходство; познатост на средата в която човекът се развива.
- Темперамент, който човекът притежава.
- Родителски стил на възпитание.

1. Ролята на телесният контакт за развитието на превързаността.

Първоначално се е считало, че бебетата се превързват към тези, които ги хранят. Случайно откритие обаче е доказало, че това не е вярно. През 1950г. Американският психолог Харлоу провежда изследвания, за да установи основните характеристики на ученето на маимуните....т.н. У хората превързаността е през онтогенетичното развитие. При всички случаи превързаността се основава на чувството на безопастност и сигурност. Хората разчитат на този който казва: "Аз съм тук";"Аз ще бъда тук";"Аз се интересувам от това какво правиш, какво мислиш"; "Аз ще те подкрепям" и др.

2. Наличие на сходство.

При много животни превързаността се установява при сходството проявяващо се през сензитивните периоди. Това е сензитивен период след раждането, когато при определени събития, които трябва да настъпят се появява подходящо развитие. Пример: "Пиленца; Патенца - следват първият жив обект, който са видели след излюпването си." По отношение на хората се проявява тенденция да се превързват към това, което опознават - приятели, семейство, училище, кварталът, съседите.

3. Превързаността и темперамента.

Изследванията показват - някои деца още от раждането си проявяват силна превързаност, а други не сигурна.
- Здравата превързаност - се проявява в това, че детето се чувства спокойно в присъствието на маиката, а когато тя излезе то е неспокойно. А когато тя се върне обратно в стаята детето търси контакт с нея.
- Несигурната превързаност - се проявява , в това че децата са по малко склонни да изучават обкражаващите. В същото време е възможно те да се превържат към майката. Когато тя напусне те плачат силно, а когато тя се върне те могат да бъдат индирферентни.
- Амбивалентно привъзрзване - се проявявав това ,че изпитва безпокойство при раздяла. Тяхното поведение изказва силно привързване, но придружено от гняв, проявн при завръщането на маиката.

Тези различия в превързаността се дължат на особенностите на техния ТЕМПЕРАМЕНТ. Тъй като типовете темпераменти се изграждат въз основа на типа висша нервна дейност, то в значителна степен е природно определен от наследствеността.

Обикновено на възрастта 13 месеца, децата започват да се отделят от своите семейства. Това обаче не означава ,че потребността на детето да бъде обичано и да обича намалява. Изграждането на превързаността е едно от най-важните условия. Чувството на превързаността лежи в основата на изграждането на положителнота усещане на своя АЗ. Към края на детството до 18 г., повечето деца са изградили своето АЗ-концепция -възприемането, усещането на своята идентичност и личностна значимост. Първия учен ,който се опитва да изследва развитието на АЗ е Чарлс Дарвин. Още през 1877 г. той изказва идеята, че усещането за себе си започва в момента, когато детето разпознае себе си в огледалото.Така саморазпознаването се появава след 1-вата г. въпреки, че то започва да се изгражда около 6-тият месец , когато детето посяга да разпознае образа си в огледалото считайки ,че там има друго дете. В съвременната Психология са проведени изследвания, за да се определят границите , в които се простира формирането на АЗА. Във възрастта 15- 18 месеца се изгражда схема за това как изглеждат. По нататък в жизнения път на детето продължава на изграждането на АЗ образа.В училищна възраст детето описва себе си, като пренадлежност - отнася себе си към определен пол, прави анализ на своите психически способности и качества. Около 10-тата г. детето има вече цялостна представа за своя АЗ. Върху изграждането на АЗ-образа , силно влияние оказва родителския стил поведение. Как и в каква степен родителите контролират децата си?! - 4 родителски стила:

1. Авторитарен - при този стил родителите въвеждат правила очакват подчинение.- когато детето зададе въпроса " Защо?", отговорът е - защото така трябва, а и аз така казвам.

2. Авторитетен - при този стил поведение родителите правят едновременно и двете неща. Те изискват и едновременно с това са отзивчиви, чувствени с децата. Те дискутират с децата,въвеждането на правилата и обясняват "Защо?".

3. Лежерен/позволяващ - родителите, които се подчиняват на желанието на децата и иазискват малко от тях и малко наказват.

4. Отхвърлящо-пренебрежителен - това са родители, които не се чувстват ангажирани с възпитанието на децата, инвестират малко върху децата и очакват малко от тях.
В провеждането от 200-ста култури се доказва , е децата с най-висока самооценка, самоувереност, социална компетентнос са имали авторитетно възпитание.
??

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Увод в психологията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.