Вина. Форми на вината.


Категория на документа: ПсихологияВината като един от елементите на психическата страна на деянията, с които се осъществяват правонарушенията, е свързана в една или друга степен с другите елементи от психическата страна на тези деяния - мотиви, цел и решение. Тези елементи от психическата страна на деянието, с което се осъществява правонарушението, оказват своето влияние върху вината, като играят ролята на отегчаващи или смекчаващи вината обстоятелства.

Вината се отнася към психическата страна на деянието, с което се осъществява правонарушението, но това не означава, че тя има само психологическа характеристика. Тя, както физическата страна на деянието, с което се осъществява правонарушението, има и обществена характеристика.

Обществената характеристика на вината се засилва от обстоятелството, че тя е елемент от психическата страна на деянията, с които се осъществяват правонарушенията.

Вината има определена връзка и с втория основен признак на деянията, с които се осъществява правонарушението, а именно с техния противоправен характер. Тъй като се касае до противообществени деяния, които са и противоправни, то във вината се включва и съзнаването в общи линии на тяхната противоправност.

Признакът виновност на деянието, с което се осъществява правонарушението, ни дава характеристиката на тези деяния от гледна точка на тяхната психическа страна, Той показва, че деянията, с които се осъществяват правонарушенията, се разграничават и от гледна точка на психическата си страна спадат към противообществените деяния. Така деянията, с които се осъществяват правонарушенията, се разграничават и то гледна точка на психическата си страна от деянията с положителен обществен характер.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Вина. Форми на вината. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.