Внимание


Категория на документа: Психология


ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

ФАКУЛТЕТ
"ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ"

Група Б)

Реферат, представен от

Мая Йорданова Спасова

Специалност : Макроикономика, 2 курс
Факултетен номер : 1108331026

2013
Съдържание:
I.Внимание

*Видове внимание

*Характеристики на вниманието
ІІ. Ерих Фром
ІІІ. Общуване

*Ефекти
ІV .Мениджъра

*Качества на мениджъра

*Темперамент на мениджъра
V. Слух и групово мнение
VІ. Групата и нейните особености
VІІ. Заключение
I.Внимание

Вниманието е специализиран психичен процес, обслужващ интегрирането на ситуацията в смислено преживяване.
Вниманието е състояние на личността, което се изразява чрез насочване и съсредоточаване на индивида към важни за него обекти.
*Видове внимание

Вниманието може да го разделим в 3 категории според продължителността си и участието на волята в регулирането му:
> Неволево внимание/първично/
Базира се на инстинкта. При него съсредоточеността и целенасочеността възникват без усилие от индивида. В основата му е ориентировачния инстинкт. Появата на дразнители отклонява вниманието от една към друга сфера и то става извън волята на индивида.
Неволевото внимание се поражда от 2 групи фактори:
-външни - те са свързани с дразнителя, опасности или внезапно появяващи се благоприятни възможности.
-вътрешни - те са свързани с вътрешното състояние на индивида. Включват се чувства, интереси, опит, знания, потребности.
Неволевото внимание влияе особено на децата до 7год. И те се развиват чрез него.
> Волево внимание
Свързано е с привличане на внимание, поставена цел и взето решение. Изисква се волево усилие.
Волевото внимание се провокира от интересите и мотивацията на субекта. Особеностите при него са целенасоченост, стабилност, организираност и дълготрайност.
> Послеволево внимание
Възниква въз основа на поставена цел, интерес и силна мотивация за някаква вид дейност. То обединява в себе си положителни черти от неволевото и волевото внимание.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Внимание 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.