Въпросници за психологично изследване на личността


Категория на документа: Психология


2) социални страхове;

3) смърт и болести;

4) физическо малтретиране и сила.

Данни за наличността на по-високи стойности за страха при жените. При жените средната оценка по скалата е х =156,3, s = 31,87, а при мъжете х = 129,56, s = 20,56. Степента на образованието и възрастта не се отразяват забележимо на резултата, което позволява използването на единни норми. Повторното прилагане на теста след един или три месеца дава високи коефициенти на корелация на резултатите от изследването. При съпоставяне на данните от въпросника с резултатите от изследването на личността с РРI-Фрайбургския личностов въпросник, се установяват значими негативни корелации със скалите за общителност, релаксираност и екстраверзия и позитивни корелации между страха и скалите на депресивността, затормfзеността и емоционалната лабилност. Намерени са позитивни корелации също и между фактор 2 от теста на Geer - социалните страхове, и някои скали от ММРI (Д, Пт, Ш, Си).

7. Оценъчна скала на Hamilton

(HAMA - Hamilton Anxiety Scale).

Съдържа 13 групи симптоми, към които се добавя като допълнителна 14-та група наблюдаваното по време на разпита на болния поведение. Симптомите засягат психичните и соматичните аспекти на страха.

1. Страхове настроение - (тревога, очакване на най-лошото, пълни със страх очаквания, раздразнителност)

2. Напрежение - (усещане на напрегнатост, изтощаемост, плашливост, склонност към плач, треперене, безпокойство, неспособност да се отпусне, да почине)

3. Страх - (от тъмнина, от чужди хора, от оставане сам, от животни, от уличното движение, от струпване на хора)

4. Безсъние - (трудности при заспиване, по отношение непрекъснатостта на съня, неотпочиналост и умора при събуждане, сънища, кошмарни сънища, нощни страхове)

5. Нарушаване на интелектуалните функции - (затруднения в концентрацията, слаба памет)

6. Депресивно настроение - (загуба на интереси, липса на радост от хоби, подтиснатост, преждевременно събуждане, дневни колебания в настроението)

7. Общи соматични симптоми /мускулни/ - (мускулни болки, крампи /гърчове/, мускулна ригидност, мускулни потрепвания, миоклонични потрепвания, скърцане със зъби, несигурен глас, повишен мускулен тонус)

8. Общи соматични симптоми /сензорни/ - звънтене /шум в ушите, звън в ушите/, замъглено виждате, топли и студени вълни, чувство на слабост, сърбеж

9. Кардио-васкуларни симптоми - (тахикардия, сърцебиене, болки в гърдите, пулсации, съдовете, усещане на прилошаване /загуба на съзнание/, прескачане на пулса

10. Респираторни симптоми - (усещане на тежест и натиск в гърдите, усещане на задушаване, въздишки, диспнея)

11. Гастро-интестинални симптоми - (затруднения при гълтане, газове, коремни болки, болки преди и след хранене, киселини, горене в стомаха, тежест, регургитация, гадене, повръщане, куркане на червата, диария, загуба на тегло, запек)

12. Уро-генитални симптоми - (често уриниране, позиви за уриниране, аменорея, менорагия, развитие на фригидност, ejaculacio praecox, загуба на либидо, импотентност

13. Невро-вегетативни симптоми - (сухота в устата, изчервяване, побледняване, склонност към изпотяване, световъртеж, напрежение и болки в главата, гъша кожа /настръхване на кожата/)

14. Поведение по време на интервюто - (тревога, неспокойствие, суетене насам-натам, тремор на ръцете, набръчкани вежди, напрегнато лице, въздишки или ускорено дишане, бледо лице, гълтане въздух, учестено мигане, тикове, изпотяване).

Симптомите се оценяват в пет степени: 0 - липсва, 1 - леко изразен, 2 - умерено изразен, 3 - силно изразен и 4 - твърде силно изразен.

При факторен анализ на скалата са изолирани един общ фактор и два други на соматичния (симптомите от групи 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13) и на психичния страх (симптомите от групи 1, 2, З, 4, 5, 6, 14).

Скалата на Hamilton е много подходяща за изследване на пациенти със страхови неврози. Няма особена диагностична, стойност при ажитирани депресии, натрапливи неврози и още по-малко при пациенти с органична деменция, хистерия или шизофрения. Прилага се и при динамични изследвания за установяване промените, настъпващи при лечение.

8. Oценъчна скала на страха на Buss

Обхваща 8 групи симптоми и една обща оценка на страховото състояние, представени в пет степени. Първите 3 групи представляват наблюдаваните у пациента прояви (отвлевлекаемост, неспокойствие, вегетативните компоненти на страха), а останалите 5 - неговите субективни оплаквания (субективно усещане на напрежение, тревожност, соматични оплаквания - болки и други при липса на съответно соматично заболяване, вегетативните компоненти на страха, мускулно напрежение).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въпросници за психологично изследване на личността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.