Въпросници за психологично изследване на личността


Категория на документа: ПсихологияОбщата или глобалната оценка на страха се основава на т.нар. клинично впечатление. При факторен анализ Buss изолира два фактора:

1) съдържа симптомите от групи 4, 7, 6, 1 и 3;

2) съдържа проявите от групи 2, 8, 5.

Авторът интерпретира първия фактор като "невровегетативна свръхактивност", а втория - като "кондициониран страх", аналогичен на психичния страх.

Хипохондрия

Една особена разновидност на страхове, преживяване и страхова готовност е хипохондрията. От Е. Bleuler (1916) насам хипохондрията е утвърдена като синдром, който може да възникне при различни заболявания - не само при неврозите, но и при депресии с различна генеза, шизофрения и пр. Хипохондрията често надстроява психогенно различни соматични заболявания при определени личностови структури или житейски обстоятелства. Хипохондричната невроза се разграничава трудно от фобийните изживявания и особено от нозофобията, както и от неврастенията.

Хипохондричната невроза има често затегнато протичане и води до хипохондрично болестно развитие на личността. Хипохондричната личност се характеризира с многобройни и неспецифични телесни оплаквания; хипохондрикът има изострено внимание към своето тяло и най-малката нерегулярност на соматичните му отправления го хвърля в страхове напрежение. По правило води прекалено здравно съобразен начин на живот, който се оказва пречка в известни отношения за пълноценното му развитие и изяви в труда, в личния и обществения му живот.

Leonhard различава две разновидности на хипохондрията
- идеохипохондрия - състоянието се ограничава с опасения за болест
- сензохипохондрия - опасенията се съчетават с променени телесни усещания.

Съществуващите методи за изследване на хипохондрията са изградени на принципа на самооценъчните скали. Като самостоятелна скала или като отделен фактор хипохондрията влиза в състава на някои многофазови личностови или невротични и депресивни въпросници. Хипохондрията е една от основните клинични скали на ММРI, една от съставките на невротичната триада Хх, Д, Хи. В рамките на ММРI хипохондричната скала измерва хипохондричността като актуално невротично състояние.

Същата насоченост имат и факторите на хипохондрията в депресивните скали. Много по-слабо са разработени методите за определяне на хипохондричността като личностова нагласа.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въпросници за психологично изследване на личността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.