Въпросници за психологично изследване на личността


Категория на документа: Психология3) Не - неврастения: включва оплаквания от хиперстенно-астенно естество, както и някои поведенчески отклонения, произтичащи от повишена изтощаемост и раздразнителна слабост.

4) Пс - включва: психастения (себенеувереност и нерешителност), натрап-лива и страхова готовност. Обединяването им в обща скала е условно и е продиктувано от по-голямата честота на последните две тенденции при психастенията,

5) Хи - хистерия: съдържа основните симптоми на хистеричната невроза (припадъци, разстройства в съзнанието, псевдо-неврологични прояви) и някои личностни особености на хистеричната нагласа (емоционална свръхчувствителност и лабилност, внушаемост).

6) Хх - хипохондрия: твърденията от тази скала дават представа за заангажирането на съзнанието н поведението на изследваното лице с въпроси за неговото здравословно състояние.

7) Д - депресия: обхваща редица прояви на невротичната депресия.

8) ДрП - дереализация и деперсонализация: към тази скала се отнасят някои по-елементарни форми на разстройства на сензорния синтез, срещани при неврозите: афективна отчужденост от реалността и неустойчив синтез на възприятието за време, "лабилно самосъзнание и разстройства в схемата на тялото.

Въпросникът е отпечатан на специален формуляр, предназначен за самоизследване. Изследваното лице прочита самостоятелно въпросника, като след всяко твърдение огражда с кръгче един от двата възможни отговора - "не" или "да".

Резултатът от изследването се отчита бързо и лесно с помощта на кодовете на скалите: преброяват се положителните отговори за всяка скала и получените суми се нанасят в бланката за оценка на резултата.

Оценката на резултата по отделните скали се извършва с помощта на ключ, създаден въз основа на данните от стандартизирането на теста (табл.1).

Скалата на лъжата - гарантира достоверност на отговорите.

Нормата за тази скала лежи в интервала от 4 до 8 положителни отговора.

При общ брой точки от 9 до 11 по тази скала, са налице свръхдобросъвестност и изострена самостоятелност.

При Л под 4 точки достоверността на отговорите е съмнителна; изследваният е твърде резервиран към опита или желае да се представи в най-благоприятна светлина.

Оценката по останалите скали се извършва в три категории {табл.2):
* Норма (-);
* Набелязани невротични или неврозоподобни тенденции (+);
* Изразени невротични или неврозоподобни тенденции (+ +)

Таблица 1.

Ключ за оценка на резултата по отделните скали

Скали
Код
Оценка


-
+
+ +
Скала на лъжата
Л
4 - 8


Вегетативни разстройства
ВеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въпросници за психологично изследване на личността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.