Въпросници за психологично изследване на личността


Категория на документа: Психология


По две и повече скали
По една скала с + по две и повече скали
По три и повече скали
По две скали
Съмнителен резултат

+ +
+ +
По една скала с + по една повече скали
По една скала


Категоризирането е направено въз основа на статистическото изследване на контролната група. Оценката (+) съответствува на 60 - 70 Т (Т = стандартни стойности) ; оценката (+ +) съответствува на Т над 70.

Крайната оценка на резултата от изследването се определя от специфичните задачи на скрининга:

а) при отрицателен резултат съответните лица отпадат от по-нататъшно проучване;

б) лицата с положителен резултат формират контингента на втори етап на профилактичния преглед - при лекар специалист (невролог или психиатър);

в) обособява се и трета група със съмнителен резултат, която преминава към втория етап на прегледа факултативно в зависимост от възможностите на обслужващия екип.

Резултатите от изследването се повлияват съществено от нагласата на изследваните лица. Пациенти, които търсят активно лекарска помощ, декларират с готовност своите оплаквания. Резултатите са незадоволителни при отрицателна нагласа към изследването. Такава може да възникне при съмнение за опазването на лекарската тайна или при страх от увреждане на социалния и служебния престиж на лицето.

Внедряването на скрининг на невротично болните трябва да спазва строго някои изисквания, за да не допусне дискредитиране на метода:

а) попълването на въпросника предполага не само добра воля от страна на изследвания, а и достатъчно интелигентност за самонаблюдение; и тук остава в сила основното условие за метода на въпросниците те са приложими в границите на нормалния IQ.

б) запазване на материалите и резултата от изследването в пълна тайна от немедицински лица независимо от тяхното служебно положение;

в) предпазване от ятрогения.

3. Въпросник за оплаквания при деца на Нöсk, Неss и Schwarz

Предназначен за психолози, детски и училищни лекари. Както и при въпросника за оплаквания при възрастни, изследването има стойност на "пресяване" на проучваните контингенти по отношение съмнителните за невротични разстройства случаи, като диагностичното изясняване и по-прецизната диференциална диагноза на наблюдаваните болестни картини са обект на преглед от специалист и на насочена психологична или психо-терапевтична експлорация.

Въпросникът е съставен в два варианта: за деца (от 7 до 14 г.) и за малки деца (3 до 5 г.). Той включва по-широк кръг оплаквания - 90 при първия вариант, 74 при втория, даващи по-подробна информация за здравното състояние на детето в момента.

Невротичните оплаквания в листата за децата от 7 до 14 г. са следните;

1) заекване, други говорни разстройства; 2) затормозване при говор, страх да говори, мутизъм; 3) бронхиална астма; 4) изтръпване на ръцете или краката; 5) склонност към изчервяване; 6) загуба на апетит; 7) продължителни смущения в храненето; 8) лакомия, булимия (вълчи глад); 9) лакомия за сладки работи; 10) смучене на палеца; 11) гризене на нокти, чоплене по ноктите; 12) затлъстяване - измършавяване; 13) болки по тялото, бодежи; 14) запек, газове; 15) изпускане по голяма нужда; 16) подтискане на дефекацията; 17) чести позиви за уриниране, уриниране капка по капка; 18) нощно или дневно напикаване; 19) игра с половите органи, самозадоволяване; 20) сексуални отклонения; 21) мигане с очи, потрепвалия на лицето, на рамената; 22) тремор на ръцете, графоспазъм; 23) тикове на главата или на горната част на тялото; 24) ходене на сън (лунатизъм); 25) отклонения в поведението; 26) леворъкост; 27) неспокойство, нетърпеливост, неиздръжливост; 28) скубане на косите; 29) изчерпване, уморяемост; 30) нарушения на съня; 31) нощно извикване; 32) лесна възбудимост; 33) чувство за малоценност, себенеувереност, плахост; 34) трудности в контакта с деца, с възрастни; 35) депресивни настроения, подтиснатост, плачливост; 36) тенденции за самоубийство; 37) плашливост; 38) страхливост, страх от тъмно; 39) страх от вода, от животни и др.; 40) страх от училище, от изпитване, страх от несправяне; 41) несправяне с работа, в училище; 42) забравяне, разсеяност; 43) мечтателност; 44) недостиг на интереси, смущения при игра; 45) склонност към безплодно мъдруване; 46) педантичност, фанатично пазене на чистота; 47) особняк, единак; 48) инат, непослушание; 49) прави се на шут, на смешник; 50) трудности при вграждане в реда и дисциплината; 51) склонност към измама и лъжи; 52) кражби, мошеничества; 5З) бягане от училище.

При деца от 3 до 6 години скалата за невротичност включва:

Част от изброените по-горе оплаквания (1 - 4, 7 - 11, 14 - 15, 17 - 19, 21, 23 - 35, 37 - 39, 42 - 44, 48 - 51) - или общо 8.

Резултатите от теста при децата от 7 до 14 г. се обособяват в три категории:

При момчетата

нямат невроза: при 0 - 6 оплаквания,Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въпросници за психологично изследване на личността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.