За и против аборта


Категория на документа: Психология


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Философски факултет

За или против аборта

Разработила:

Специалност:

Дата: гр. Велико Търново

Хипократовата клетва гласи:,, Правото на живот е неоспоримо право на всяка човешка личност. Да не зачиташ това право, да унищожаваш живот, да убиваш човек на каквато и да е възраст и фаза на развитие, независимо дали е в утробата на майката или извън нея, е престъпление спрямо Бога и човечеството."

Абортът е преждевременно прекъсване на бременността чрез изхвърляне или отстраняване на ембриона от матката, резултиращо на или предизвикващо смъртта на ембриона. В зависимост от причините довели до аборта се разграничават спонтанен и изкуствен. Спонтанният аборт е резултат от усложнения по време на бременността, а изкуственият може да бъде предизвикан при хората и при някои животни. Терапевтичен аборт е аборт, предизвикан с цел да се запази живота и здравето на бременната майка. Другият вид аборт се нарича аборт, който е избирателен.

Всички световни религии( християнство, ислям, будизъм, юдаизъм, индуизъм и др ) са единодущни в отхвърлянето на аборта.Изкуственото прекъсване на бременността,когато тя не е заплаха за здравето и живота на майката,се определя от повечето религиозни системи за разновидност на предумищлено убийство.Според Стария завет абортът е смъртен грях и е в разрез с една от 10-те Божи заповеди: ,,Не убивай!".Зародишът в края на третата и четвъртата седмица не е по-голям от мимиметър,но въпреки това органите,нервната сисмета и дори сърчицето започват да се развиват.
Абортът е убийство на живия, но все още нероден човек, който стои в майчината утроба между двата свята - небесния и земния! Човек, като всеки един от нас! Човек, чието сърце тупти! Човек, чието тяло расте! Човек, чиято душа - воля, съзнание и чувства - се развиват! Човек, който се храни, диша, чува, вижда и преживява със своята майка всичко, което се случва с нея! Няма по-голям страх, болка и безпомощност за една човешка душа от това да бъде убита в утробата на своята майка!Тя трябва да се превърне в негов палач и съдник.

Това е изключително тежък избор в живота на всяко младо момиче.Когото и да попита за съвет всеки би и отговорил:,,Абортирай!Не си готова.Млада си да станеш майка.Ще си съсипеш живота,поживей си още."Но никой не се замисля колко може да се обърка живота и след аборта. Причините за аборт са многобройни,но какво е виновно това мъничко и чисто по душа бебенце за грешките на своите родители.Заслужава ли го?Вярно е че никой не е готов да стане родител докато не усети в прегръдките си топлината на това мъничко създание. Освен това да се стига до аборт в наши дни е направо недопустимо. Ако една жена има елементарно здравно образование ще знае как да се пази от нежелана бременност и абортът ще съществува само като медицински в извънредни ситуации заплашващи плода или майката.Но днешните 14-15 годишни девойки не се възползват от това си предимство и дори не се замислят за важността и сериозността на въпроса. .Според проучване направено през 2000 година сред жени в 27 държави до изкуствен аборт водят следните причини:
* 25,5% - Желаят да отложат раждането на дете
* 21,3% - Не могат да издържат дете
* 14,1% - Имат проблемна връзка или партньорът не желае деца
Други причини са:че са твърде млади, за да бъдат родители,защото с раждането би се прекъснало обучение или професионална реализация,защото не желаят деца или вече имат и не желаят повече, поради вероятност от ненормално (нездраво) развитие на ембриона,поради риск за здравето на майката,защото бременността е вследствие изнасилване, кръвосмешение или друго.
Всъщност аборта не е нищо друго освен проява на егоизъм и бягство от отговорност.Защото така е по-лесно.

Мненията спрямо аборта се разделят на две основни течения:,,за живота" и ,,за избора".Първото подкрепя идеята за неприкосновенността на живота било то и в най-ранен стадий.Второто течение акцентира върху правото на майката сама да решава как да се разпорежда с тялото си.Според този възглед плодът не може да съществува извън утробата на майката следователно отношението към него е като към всяка друга част на тялото.

От 1920г в Русия със специален декрет за първи път се легализират абортите,а през 1973г и в САЩ.

Преди и след 9-ти септември 1944г абортите са били забранени и са се наказвали с затвор,както за майката така и за лекаря който го е извършил,но с приемане на новия Наказателен кодекс на Република България се легализират.Единственото условие е да се извършват в болнични заведения и да е до трития месец от бременността. През 2011 г. България се нареди на първо място в Европа по брой на абортите, извършени от млади момичета. . 41% от абортите в България са направени от невръстни момичета, на възраст между 15 и 19 години През 2010 г. над 46 000 жени у нас са прекъснали бременността си.
Методи за аборт:
* Аспирационен кюртаж /вакуум аспирация/ прилага се през първите седмици от бременността - това е най-често употребяваният метод за аборт. Вкарва се тръбичка в матката, свързана с аспирационната апаратура, която изсмуква бебето. То се разкъсва от силния вакуум и се изхвърля навън.
* Кюртаж и дилатация /прилага се до 24 г.с. от бременността/ - с различни инструменти се разширява каналът на шийката на матката, за да може да се вкара кюрета /вид медицински нож/, с която се нарязва плода на парчета и се изстъргва от стените на матката. Кръвотечението е обилно. След като плодът се извади, медицинската сестра трябва да съедини отделните части на плода, за да се увери лекаря, че матката е напълно изчистена. Ако е останало нещо вътре, това ще доведе до възпаление и усложнения.
* Простагландинов или химичен аборт - специални медикаменти и химикали се инжектират в жената. Те предизвикват силни контракции на матката и бебето се изхвърля навън, обикновено живо. Понякога контракциите са толкова силни, че при някои бебета се откъсват части от тялото (глава, ръце, крак). А някои жени не издържат, получават инфаркт и умират.
* Отравяне със сол /солева инжекция/ - този метод се прилага след 16 седмична бременност, когато има повече околоплодна течност (след 4-ти месец). С инжекция се изсмуква част от тази течност и на нейно място се впръсква силно концентриран солеви разтвор. Бебето поема от тази "отрова", започва да се гърчи, рита отчаяно, защото този разтвор изгаря живата тъкан и за 1 час умира. След 24 часа започват контракциите и се изхвърля мъртъв плод. В редки случаи детето може да се роди живо, но то е изгорено от разтвора и умира бързо, или го умъртвяват.
Аргументи против аборта:
На първо място има достатъчно контрацептиви,които действат 72 часа след самия полов акт и които с до 82% гарантират предотвратяване на нежелана бременност,следователно и на аборт.
Никой специалист не дава 100% гаранция,че след аборта няма да настъпят усложнения.При 10-20% от жените се наблюдават възпаление както на матката,така и на гениталиите.Може да се появи бактериален и септичен шок,който заплашва живота на жената.Тежко усложнение и маточното кръвотечение.Статистиката показва,че при всяка седма жена,починала след аборт,причината е именно тази Повече от 60% от смъртните случаи при жените,решили се на аборт,са в резултат на извършване на интервенцията извън лечебно заведение.Друг проблем би могло да бъде невъзможността за следваща бременност, поради настъпили усложнения.
Не по маловажен е и психологическият стрес,който преживява жената след аборт.Изпадайки в депресия може да се стигне и до самоубийство.Но дори и да не се стигне до там жената никога не забравя този момент.Повечето жени решили да направят аборт страдат от нервни и психични разтройства.Други никога не успяват да преживеят случилото се,не могат да си простят и се обвиняват до края на живота си.Доказано е,че жени,направили спонтанен аборт се съвземат много по бързо отколкото тези,които сами са взели решението да прекратят живота на детето си.
И все пак аборт или изоставено дете?Имаме ли право да отнемаме шанса за живот на това дете?По-добре да се роди,защото дори и да израстне в институция ще има възможността да изживее живота си така както иска.Има много преуспели и известни хора израснали в домове,но там са се научили на отговорност и самостоятелност.Това ги е превърнало в много по-добри хора от глезените им връстници.Според проучване в България има около 250хил семейства с репродуктивни проблеми,готови да осиновят детенце и да му дадат цялата си родителска обич и отдаденост,да го възпитат и изградят като личност,защото един ден и то ще създаде свое семейство.
Целта на ранната диагностика за сърдечни, мозъчни и други заболявания е да се спасят неродените деца от един непълноценен и изпълнен със страдания живот, а родителите от очакващата ги участ по обгрижването на болно дете. Това донякъде звучи правдиво, но с напредването на медицината ще се появяват нови апаратури за ранна диагностика и все повече болести открити в един ембрион ще завършват с легалното убийство, наречено аборт. Отвъд всички хуманни аргументи, които здраво стоят зад медицинския аборт, става очевидно че се провежда една дълбоко неморална политика на очистване на обществото от нетрудоспособни, непродуктивни и непълноценни хора. Семейството е нравствена школа, болните деца учат родителите си на търпение и милосърдие и им са отплащат щедро с неподправена любов. Често дори за майката по-скъпо е болното дете. Болните деца са изключителни и по-зрели от своите връстници. Те са чувствителни и грижовни към другите хора. От тази гледна точка медицинския аборт не винаги е допустим, не всяка установена тежка болест на ембриона трябва да се наказва със смърт.
Много от известни и велики личности от всички области на човешката култура са имали вродени дефекти или неизлечими болести, но са имали вродени или придобити таланти и по този начин са променяли света след себе си.

Папа Йоан Павел II казва:,, Един народ, който убива собствените си деца е нация без надежда."

Всяко дете може да стане велик човек. Нека не му отнемаме този шанс.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
За и против аборта 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.