Закономерности на психичните процеси в когнитивната психология


Категория на документа: Психология


 КОГНИТИВНА ПСИХОЛОГИЯ

Обособява се като наука през 1970г.- Джордж Милър- "Обемът на кратковременната памет е 7+-2"

ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ СЪЗНАНИЕТО

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА ИЗУЧАВАНЕ В СФЕРАТА НА КОГНИТИВНАТА ПСИХОЛОГИЯ

Един от проблемите, които изучават психолозите на ХХ век е проблемът, свързан с това, как постъпва информацията в съзнанието на човека, как тя се обработва, как човекът може да я използва. Резултатите от изследванията на тези проблеми дават основание през 70-те години на ХХ век учените, изследващи тези проблеми, да се обединят и да сформират така наречената школа по когнитивна психология. В рамките на тази школа централно място заемат процесите на познание на света. По принцип психическите факти се делят на 3 основни вида:

* психически процеси
* психически състояния
* психически свойства или качества

В качеството на психически процеси се обособяват тези психически факти, които притежават ясно, точно изразена динамика.

ПСИХИЧЕСКИТЕ СЪСТОЯНИЯ- това са факти, които са относително постоянни, например в сферата на чувствата като психични състояния могат да бъдат определени настроението, афекта. В рамките на вниманието като психично състояние може да се определи съсредоточеността или разсеяността.

ПСИХИЧНИТЕ СВОЙСТВА или КАЧЕСТВА са устойчиви характеристики, които се проявяват в структурата на личността, например: Във волевата сфера- упоритост, настойчивост. В сферата на темперамента- пластичност /бързо приспособяване/ и ригидност /бавно приспособяване, тромавост, консервативност/.

ПСИХИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ- те според повечето учени могат да бъдат разделени на 3 групи:

познавателни психически процеси
/динамични/
несамостоятелни психически процеси
/относително постоянни/
емоционално- волеви процеси /устойчиви/
усещане
възприятие
представа
мислене
въображение
внимание
памет
реч
емоции
воля


Разграничаването е в зависимост от това, дали се получава нова информация.

ПОЗНАВАТЕЛНИ ПРОЦЕСИ- с помощта на които се получава информация /нова/ са:
* усещане;
* възприятие;
* представа;
* мислене;
* въображение.

НЕСАМОСТОЯТЕЛНИ ПСИХИЧНИ ПРОЦЕСИ- при тях не се получава информация, но лежат в основата на всички останали психически процеси.

внимание- и при животнитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Закономерности на психичните процеси в когнитивната психология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.