Категория "Психология"


Категория на документа: Документи по Психология
 Югозападен университет "Неофит Рилски" Философски факултет гр. Благоевград Реферат По дисциплина: Политическа психология На тема : закономерности на общуването Изготвил : Проверил: Елизабет Темелкова Червенкова Х. доц. д-р И. Иванов Фак. Номер : 10350421025 Специалност : Политология трети курс, редовно обучение 5.1. Общи закономерности на общуването. Проблемите на общуването между хората са едни от най-изследваните в съвременната психология. И този факт обяснява онова значение, което общу- ван

Категория на документа: Документи по Психология
 Факултет: Стопански факултет Специалност: Връзки с обществеността Изготвил: Проверил: Милена Маринова /доц. д-р Мирослав Денчев / фак.№: 165-PR Велико Търново 2011 Съдържание: 1. Резюме 2 2. Ключови думи 2 3. Изложение: 2 4. Заключение 7 5. Използвана литература 9 1. Резюме Предмет на доклада представлява дискриминацията на работното място, равнопоставеността на мъжете и жените. Целта е да се представят бариерите, които се приемат като дискриминационни пречки и как тези бариери биха могли да б

Категория на документа: Документи по Психология
 Възприятие Възприятието се отнася както до фактическото получаване на сетивна информация за света на хората, нещата и събитията, така и до психологическите процеси, чрез които това се осъществява. Възприятието е процес, изучван от когнитивната психология, чрез който хората тълкуват и организират усещанията си за смислен опит от света. Усещанията, от които произлизат възприятията, се отнасят до внезпни и относително непреработени резултати на стимулиране на сетивни рецептори, намиращи се в очит

Категория на документа: Документи по Психология
 Развитието на европейската аналитична традиция в ново и най-ново време Четвърти пласт в еволюцията на европейската аналитична традиция. Това е Библията! През IV век християнството е прието за официална религия на Римската империя. С този акт приключва епохата на класическия европейски анализ в областта на политиката. Наложен с четвъртият фундаментален пласт в европейската аналитична цивилизация Той е познат като епоха на теологичния анализ. Наименованието идва от терминът "теология", който е с

Категория на документа: Документи по Психология
Софийски университет " Св. Климент Охридски" Философски факултет Катедра " Социална, трудова и педагогическа психология" Специалност ОПКО Курсова работа по Организационно поведение ТЕМА: Власт, влияние и авторитет в организациите Преподавател: Съдържание: I. Въведение II. Изложение 1. Същност и определение на понятието власт 2. Власт, авторитет, влияние 3. Източници на власт 4. Видове власт 5. Пълномощия и тяхното делегиране в организацията 6. Баланс на властите в организацията III. Заключение

Яндекс.Метрика
92 92 100 100