Категория "Психология"


Категория на документа: Документи по Психология
1. Предмет и задачи на Юридическата психология Изучаването на противоположното поведение, следствената, съдебната и пенитенциарната дейност определят разбиранията за предмета на ЮП. Провежданите експериментални изследвания усилват дискусиите относно предмета на ЮП и това е индикатор за развитието на тази дисциплина. Психологическите дисциплини се делят на фундаментални и приложни. ЮП изъчава закономерностите и механизмите на психологическата активност на хората и сферата на регулиране на правно

Категория на документа: Документи по Психология
Страх, тревожност и агресия при децата Още преди раждането, може да въздействаме на развитието на страха в детето. По време на бременността е необходимо да избягваме стресовите ситуации. Ако сме майки, трябва да помним, че именно ние сме преди всичко източник на нежност, любов, спокойствие. Детето не трябва да се чувства нито като "Пепеляшка", нито като "кумира в семейството" - ние може да изберем нещо средно между двете. Трябва да разрешаваме на детето си, колкото се може повече да играе, да с

Категория на документа: Документи по Психология
Теоретични идеи за психичното развитие 1. Характеристика на подходите за анализ на псих. развитие. Биосициален подход(Зигмунд Фройд и Ерик Ериксон) Социалнопсихологичен подход(Анри Валон,Данил Борисович Елконин) Личностнопознавателен подход(Лев Симеонович Виготски, Лидия Божович, Александър Запорожец) Изразнопознавателен подход(Джон Уотсън, Толман Хъл Бандура,) Когнитивен подход(Жан Пиаже, Джеръм Брунар) Дейностнокреативен подход(Алексеий Леаонтиев, Генчо Пирьов) Екологичен подход(Бронфен Брене

Категория на документа: Документи по Психология
12.Кратък исторически преглед на теориите за личността /У. Джеймс, З. Фройд, Е. Фром, К. Левин, К. Роджърс, психолозите-марксисти и др./ Американският философ и психолог У. Джеймс е роден в нюйорския хотел Естър Хаус в семейството на богат баща, който праща децата си да учат в Европа, Англия и Америка и насърчава интелектуалната им независимост. Честите пътувания в чужбина превръщат Джеймс в светски човек. Въпреки, че е подкрепян и насърчаван да се заеме с изучаване на науката, Джеймс страда от

Категория на документа: Документи по Психология
 Конференция Аутизъм Креаналните нерви в мозъка Maude Le Roux 1. Обонятелен нерв: при някои деца, чрез обонянието е единствения начин да се стигне до емоционалният им мозък. Миризмата винаги е свързана с емоциите им и когато дадено дете не обича някаква миризма или е капризно при хранене, това трябва да се напише в профила му. 2. Зрителен нерв: изключително важен относно централното и периферното зрение. Има много деца, които имат проблем с това и за това някои деца въртят пръсти пред очите си

Яндекс.Метрика
92 92 100 100