Категория "Психология"


Категория на документа: Документи по Психология
Теоретични идеи за психичното развитие 1. Характеристика на подходите за анализ на псих. развитие. Биосициален подход(Зигмунд Фройд и Ерик Ериксон) Социалнопсихологичен подход(Анри Валон,Данил Борисович Елконин) Личностнопознавателен подход(Лев Симеонович Виготски, Лидия Божович, Александър Запорожец) Изразнопознавателен подход(Джон Уотсън, Толман Хъл Бандура,) Когнитивен подход(Жан Пиаже, Джеръм Брунар) Дейностнокреативен подход(Алексеий Леаонтиев, Генчо Пирьов) Екологичен подход(Бронфен Брене

Категория на документа: Документи по Психология
12.Кратък исторически преглед на теориите за личността /У. Джеймс, З. Фройд, Е. Фром, К. Левин, К. Роджърс, психолозите-марксисти и др./ Американският философ и психолог У. Джеймс е роден в нюйорския хотел Естър Хаус в семейството на богат баща, който праща децата си да учат в Европа, Англия и Америка и насърчава интелектуалната им независимост. Честите пътувания в чужбина превръщат Джеймс в светски човек. Въпреки, че е подкрепян и насърчаван да се заеме с изучаване на науката, Джеймс страда от

Категория на документа: Документи по Психология
 Конференция Аутизъм Креаналните нерви в мозъка Maude Le Roux 1. Обонятелен нерв: при някои деца, чрез обонянието е единствения начин да се стигне до емоционалният им мозък. Миризмата винаги е свързана с емоциите им и когато дадено дете не обича някаква миризма или е капризно при хранене, това трябва да се напише в профила му. 2. Зрителен нерв: изключително важен относно централното и периферното зрение. Има много деца, които имат проблем с това и за това някои деца въртят пръсти пред очите си

Категория на документа: Документи по Психология
 Личностни особености на свидетелитe Свидетелят може лично да възприеме престъпното събитие,т.е. да бъде негов очевидец или да получи информация от други лица.Възможно е и свидетелят да е жертва на престъпното посегателство.Разширеното тълкуване на понятието свидетел е всяко лице,което е осведомено относно проучванията във входа на оперативно досегателните криминални действия. Психологията на свидетеля в голяма степен се определя от индивидуалните особености на неговата психика и от признаците

Категория на документа: Документи по Психология
Научната психология на фона на Лев Толстой . Психологията вече отдавна не изпитва благоговение пред художествената литература и нравствената философия, напротив, преизпълнена е с усещането за самодостатъчност и превъзходство. Много психолози, например, сериозно смятат, че макар и Лев Толстой да е велик писател, за науката той не е нищо повече от житейски психолог, пък бил той и твърде изтънчен. Науката чрез строг анализ и тестове се е придвижила по-надалеко и по-дълбоко, отколкото неговите откр

Яндекс.Метрика
92 92 100 100